Sprekende Cijfers

1030632_Sprekende-cijfers.jpg

Frisia Makelaars besteedt uitgebreid aandacht aan het vergaren van kennis. Economische en demografische ontwikkelingen binnen de regio zijn naast vele andere factoren bepalend voor de vastgoed prijzen. Het is daarom van belang kennis te vergaren en te documenteren. Beslissingen kunnen niet uitsluitend op basis van gevoel genomen worden. Een weloverwogen onroerend goed beslissing kan alleen gemaakt worden met een cijfermatige onderbouwing.

Door de researchactiviteiten zijn Dynamis én haar partners in staat de markt op kwalitatief hoogwaardige wijze te ondersteunen bij de besluitvorming rond onroerendgoedtransacties. Vandaar dat Dynamis ieder jaar een rapportage uitbrengt over de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt, ieder kwartaal gevolgd door een update.

Daarnaast brengt Dynamis en haar partners tweemaal per jaar een rapport uit over de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. De onderzoeksopzet maakt het mogelijk te komen tot gedetailleerde analyses en heldere conclusies. Ook kan hierdoor een onderlinge vergelijking tussen de verschillende markten gemaakt worden.

Woningmarkten

 

In Sprekende Cijfers Woningmarkten worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. Deze rapportage wordt eens per kwartaal gepubliceerd over de Nederlandse woningmarkt alsmede diverse regionale regio’s.

Marktscan: Woningprijzen

Als verdieping op Sprekende Cijfers Woningmarkten wordt vanaf mei 2014 de Marktscan: Woningprijzen uitgebracht. De Marktscan: Woningprijzen gaat dieper in op de ontwikkeling van de woningprijzen en met name de prijsbepalende factoren. 

Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment

In aanvulling op Sprekende Cijfers Woningmarkten wordt vanaf medio 2014 Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Dynamis-breed uitgebracht. Deze rapportage geeft u inzicht in de ontwikkelingen binnen het topsegment van de woningmarkt van Nederland.

Door de sterk veranderende vastgoedmarkt is het noodzakelijk de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwlettend in de gaten te houden, met als doel te komen tot een juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Traditiegetrouw staan in deze rapportage aanbod-, verkoopgegevens, looptijden en prijzen beschreven. Daarnaast is een marktbeschrijving gegeven, waar marktgevoel gecreëerd wordt door middel van het nader beschouwen van algemene economische cijfers en de trends binnen de woningmarkt. 

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.