Sprekende Cijfers Woningmarkt Den Haag

Hierbij tonen wij u Sprekende Cijfers over de woningmarkt in Den Haag opgesteld door Frisia Makelaars, partner in Dynamis. Wij hebben getracht om u door middel van dit rapport inzicht te geven in de lokale aanbod- en opnameontwikkelingen, alsook de prijsontwikkelingen en looptijden in een bepaalde periode binnen de Haagse regio.

De data die worden gebruikt voor het schrijven van deze rapportage zijn verkregen via de NVM en vervolgens bewerkt volgens een standaardmethode.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Robert Kuiper of Rudi van Wechem.

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.