Sprekende Cijfers Topsegement Zuid Holland

Sinds juni 2014 wordt in aanvulling op Sprekende Cijfers Woningmarkten de Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment uitgebracht. Deze rapportage geeft u inzicht in de ontwikkelingen binnen het topsegment van de woningmarkt van Nederland. Het topsegment van de woningmarkt is aan schommelingen onderhevig en afhankelijk van hoe de onderkant van de markt zich beweegt. Om deze schommelingen te verklaren is het van belang het topsegment van de woningmarkt in kaart te brengen en te analyseren.

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.