EnergielabelEnergielabel

Zoek het voorlopige energielabel alvast op. Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop of verhuur van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen 5 miljoen huiseigenaren in 5 weken tijd een brief met het voorlopige energielabel van de Rijksoverheid. Het voorlopige energielabel is nu ook al te vinden op de website http://energielabel-checker.rvo.nl

 

Voorlopig energielabel
Het voorlopige energielabel moet worden gezien als een indicatie van de energielabelklasse op basis van de bij de overheid reeds bekende gegevens over het pand. Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop of verhuur van een woning. Het voorlopig label dient te worden omgezet in een definitief label.

Definitief energielabel
De woningeigenaar kan vanaf 1 januari 2015 zelf online zijn energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Bij het aanvragen van een definitief energielabel wordt geregistreerd in hoeverre de volgende energetische maatregelen zijn genomen:

1. Type glas leefruimte
2. Type glas slaapruimte
3. Gevelisolatie
4. Dakisolatie
5. Vloerisolatie
6. Verwarming
7. Aparte warmwater voorziening
8. Ventilatie
9. Zonnepanelen
10. Zonneboiler

Wijs uw opdrachtgever hierop, zodat hij het definitieve energielabel tijdig, voor de levering aanvraagt. Hoewel het ontbreken van het energielabel geen blokkerende werking heeft op het transport bij de notaris, riskeert een verkoper wel een boete wanneer hij geen definitief energielabel kan overhandigen.

Verkopen met een overdracht na 1 januari 2015
Indien een verkoper begin januari een pand levert, zal hij een energielabel moeten overhandigen op grond van de wet. Zoek nu alvast het voorlopige energielabel op via http://energielabel-checker.rvo.nl en zorg ervoor dat uw verkoper de benodigde gegevens heeft klaarliggen, zodat het definitieve energielabel meteen op 1 januari 2015 kan worden aangevraagd.

De eigenaar kan er ook voor kiezen om het EPA-label op te laten stellen. Dat is een duurdere oplossing, maar daarmee voldoet de eigenaar wel aan de verplichting.

Energielabel ook verplicht voor nieuwbouw
Een definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur. Bij nieuwbouw volstaat de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) vanaf 1 januari 2015 dus niet meer. De Energie-Index (de uitgebreide opname) wordt dan een vrijwillig instrument. Meer info op: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen/energielabel

Clasina van Straaten - van Aken
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.