De nieuwe werkelijkheid van de kantorenmarkt

De problemen in de Nederlandse kantorenmarkt, gekenmerkt door een hoge leegstand en wezenlijke afboekingen op de beleggingswaarde, rechtvaardigen de vraag hoe de kantorenmarkt er over pakweg vijf tot tien jaar uitziet. In opdracht van Dynamis heeft Ruud de Wit, voormalig hoofdredacteur van Vastgoedmarkt, de vraag over de kantoorhuisvesting van de toekomst aan marktpartijen gesteld. Dit thema-artikel maakt deel uit van de nog te publiceren jaarrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. Donderdag 5 februari 2015 presenteert Dynamis haar negentiende jaarrapport op het Sprekende Cijfers Symposium in Amsterdam RAI. Het thema ‘De nieuwe realiteit van werken en de invloed op de vastgoedmarkt’ staat dit jaar centraal.

De Nederlandse kantorenmarkt bevindt zich al enige jaren in een diep dal, mede als gevolg van een langdurige economische malaise. Dit heeft in Nederland onder meer gevolgen gehad voor de waarde van het (kantoren)vastgoed, de leegstandscijfers en het opnameniveau. Niet alleen beleggers en financiers hebben daarvan de gevolgen moeten ondervinden, maar ook vastgoedontwikkelaars,  adviseurs en gemeenten.

Uit interviews met onder andere Tjeerd van der Veen, voorzitter van Vereniging Dynamis, Coert Zachariasse, CEO Delta Development en Wouter Fris, managing director en partner D/DOCK blijkt dat de vraag naar kantoorruimte waarschijnlijk verder afneemt de komende jaren, maar vooral een andere dimensie krijgt. Het zijn de wensen van de eindgebruiker die de doorslag geven. De rol van de makelaar en adviseur blijft in het spel van vraag en aanbod onverminderd belangrijk. Zeker is dat voor het overgrote deel van de kantorenleegstand van dit moment geen toekomst meer is.

Meggie van de Werf
Ruud de Wit
Ruud de Wit
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.