Wet- en regelgeving energielabel

Recent heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de wet- en regelgeving met betrekking tot het energielabel. Per 1 januari 2015 dient bij de (bouwkundige) oplevering, verkoop of verhuur van een (gedeelte van een) gebouw een geldig energielabel beschikbaar te worden gesteld aan een koper of huurder. Dit geldt voor zowel woonruimte als utiliteitsbouw. Onder utiliteitsbouw wordt onder meer verstaan: gezondheidszorggebouwen, overheidsgebouwen, horecagebouwen, kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen, bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen en winkels. 

Een energielabel bevat onder andere informatie over de isolatie van het dak, de muren, de ramen en de vloeren. Daarnaast geeft het energielabel aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie in het gebouw zijn. Op die manier wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. De labelklassen voor een energielabel lopen voor woningen uiteen van de hoogste klasse A (weinig besparingsmogelijkheden) tot de laagste klasse G (veel besparingsmogelijkheden). Voor utiliteitsbouw lopen deze klassen uiteen van A++++ tot G. Een energielabel is geldig tot tien jaar na afgifte. 

Een energielabel hoeft alleen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst aan een huurder te worden verstrekt. Een energielabel is niet verplicht voor lopende huurovereenkomsten. 

Woningen
Woningeigenaren zullen in januari of februari 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopige energielabel geeft een inschatting van de energieprestatie en is gebaseerd op gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Bij verkoop of nieuwe verhuur dient dit voorlopige energielabel te worden omgezet in een definitief energielabel. Dat is mogelijk via deze website.

Utiliteitsbouw
Eigenaren van utiliteitsbouw ontvangen geen voorlopig energielabel. Zij dienen voor het verkrijgen van een energielabel zelf een erkend deskundige in te schakelen. De Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland biedt een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel af te geven. U kunt dit overzicht raadplegen op deze website.

Uitzonderingen
In een aantal gevallen geldt een uitzondering. Een energielabel is niet verplicht voor onder andere de volgende gebouwen: schuren, garages, kerken, moskeeën, fabriekshallen en recreatiewoningen. 

Bij de oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw bent u verplicht om een geldig (definitief) energielabel aan de koper of nieuwe huurder beschikbaar te stellen. Beschikt u (vooruitlopend daarop) reeds over een geldig energielabel, dan dient de labelklasse van het energielabel te worden vermeld in commerciële verhuur- en verkoopadvertenties. Beschikt u bij de oplevering, verkoop of nieuwe verhuur van een gebouw niet over een geldig energielabel, dan riskeert u onder meer een last onder dwangsom, (op korte termijn) een boete en kunt u mogelijk aansprakelijk zijn voor schade die de koper of huurder tengevolge daarvan lijdt.

Wilt u meer weten over de nieuwe wet- en regelgeving rondom het energielabel? Neem dan contact op met een partner in Dynamis bij u in de buurt. 

 

Marjolein Scheeringa
2182_energielabel-3a.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.