Sprekende Cijfers Woningmarkt Den Haag Q1 - 2015

Wij hebben getracht om u door middel van dit rapport inzicht te geven in de lokale aanbod- en opnameontwikkelingen, alsook de prijsontwikkelingen en looptijden in het eerste kwartaal van 2015 binnen de Haagse regio. De data die worden gebruikt voor het schrijven van deze rapportage zijn verkregen via de NVM en vervolgens bewerkt volgens een standaardmethode.

Gebruikelijk is dat het aantal transacties in het 1e kwartaal altijd lager uitvallen t.o.v. het voorgaande kwartaal. Dit is ook dit keer het geval. Het aantal transacties in het 1e kwartaal is uitgekomen op 1.741 verkopen. Dit betreft een daling van ca. 21% t.o.v. het voorgaande kwartaal. Deze daling is iets sterker als voorgaande jaren. Dit heeft o.a. te maken met het afschaffen van de verruimde schenkingsregels waardoor klanten aankopen nog voor het einde van 2014 hebben laten plaats vinden. Wanneer het aantal transacties vergeleken wordt met een jaar eerder dan laat dit een mooie stijging zien van bijna 25%. Met name de woningentypen appartementen en tussenwoningen zorgen voor deze uitkomst.

De mediane verkoopprijs van alle transacties blijft ongeveer onveranderd vergeleken met het voorgaande kwartaal en komt uit op 185.000,-. Kijkend naar de mediane verkoopprijs van alle transacties een jaar eerder dan laat dit een stijging zien van ca. 4,5%. Met name de twee onder één kapwoningen zorgen voor de toename.

De daling van het totaal aantal woningen dat aangeboden wordt blijft ook dit kwartaal dalen. Het aantal woningen dat op 1 april 2015 aangeboden werd bedraagt 7.659 woningen. Dit is een daling van circa ruim 6% t.o.v. een kwartaal eerder. Deze daling is toe te schrijven aan alle woningtypen maar het type tussenwoning laat nog eens een extra sterke daling zien. De looptijd is dit kwartaal iets opgelopen naar 102 dagen tegen 96 dagen een kwartaal eerder. Deze toename is uitsluitend toe te schrijven aan de woningtypen appartementen en tussenwoningen. De vraagprijzen van alle woningen met uitzondering van het type hoekwoningen blijven t.o.v. het voorgaande kwartaal onveranderd. Het woningtypen hoekwoningen dalen met ca. 2%.

Door de lage rente en het alsmaar toenemende consumentenvertrouwen zijn er veel klanten in de markt. Door het afnemende aanbod zien wij een positieve prijsontwikkeling bij het aanbod dat in de ogen van de woningzoekende zo te betrekken is en op de juiste locatie gelegen is. Tevens zien wij een vlucht naar de nieuwbouw omdat klanten in de bestaande markt niet het passende aanbod kunnen vinden. Ook dit leidt tot prijsverhogingen.

Het is onze bedoeling om u als woningzoekende, koper, verkoper, opdrachtgever of anderszins geïnteresseerde een actualisatie te geven van de bestaande woningmarkt in de Haagse regio. Vanzelfsprekend informeren en adviseren wij u ook graag in de komende periode over de laatste trends en ontwikkelingen. Indien u naar aanleiding van deze rapportage nadere (achtergrond)informatie wenst, zijn wij uiteraard bereid u hierin te voorzien. De adviseurs en makelaars van Frisia Makelaars zijn u graag van dienst!

Frisia Makelaars, NVM Makelaars
Javastraat 1a
2585 AA Den Haag
t 070 342 01 01
email: info@frisiamakelaars.nl

Het gehele woningmarktrapport kunt u hier lezen.

 

Sprekende Cijfers Woningmarkten Den Haag Q1 2015
Sprekende Cijfers Woningmarkten Den Haag Q1 2015
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.