Positieve flow Nederlandse economie zorgt nog niet voor extra vraag vierkante meters kantoor

Het kantoorconcept wordt steeds belangrijker. Beleving zorgt voor tevreden kantoorgebruikers en de ligging van een kantoor blijft bepalend voor het succes ervan. Duidelijk is dat de landelijke en regionale opnamecijfers sterk wisselen. Dit blijkt uit de tweede kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, die vandaag verschijnt.

Aanbod licht gedaald
Er is teveel kantorenvoorraad en te weinig vraag naar de aangeboden kantoren. Het afgelopen kwartaal is het aanbod licht gedaald tot 7.165.000 m2 op 1 juli 2015. Deze daling kan worden  verklaard door diverse onttrekkingen, onder andere door transformaties. Het kantoorconcept wordt steeds belangrijker en vastgoedeigenaren moeten steeds klantgerichter omgaan met huurders. Steeds meer gebruikers wensen inzicht in de kosten per werkplek in tegenstelling tot de totale huurprijs per jaar. 

Kantoorgebruikers zijn tegenwoordig ook op zoek naar meer faciliteiten en voorzieningen behorend bij de te huren kantoorruimte, zoals een goede internetverbinding en vergaderruimten. Het wordt steeds duidelijker dat de kantooromgeving van groot belang is voor de productiviteit van de gebruikers. Met name de beleving lijkt van belang voor de tevredenheid van de kantoorgebruikers. Dit kan worden vergroot door extra voorzieningen zoals goede koffieautomaten, voldoende stilteruimtes en een comfortabele klimaatbeheersing.

Opnamecijfers wisselen
In Nederland is sprake van verstedelijking. Dit wordt mede veroorzaakt door de hoeveelheid bedrijven dat gevestigd is of zich vestigt in de Randstad. Naast de voorzieningen en het concept blijft de ligging naast de voorzieningen en het concept, bepalend voor het succes van een kantoor.

De landelijke en regionale opnamecijfers wisselen sterk. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden vertoont het transactievolume in Nederland een daling. In april, mei en juni 2015 is een opnamevolume van 206.000 m2 geregistreerd. Hiervan is 32% opgenomen door nieuwe toetreders, bestaande gebruikers die een additionele vestiging openen of uitbreidingen van bestaande gebruikers. Onder andere door het flexibeler en efficiënter werken van organisaties hebben kantoorgebruikers steeds minder kantoorruimte nodig. Ondanks de positieve flow van de Nederlandse economie is momenteel nog geen sprake van een groeiende vraag naar vierkante meters kantoor.

Verwachting
Steeds meer gebruikers kiezen voor beleving en kwaliteit. Het huidige aanbod voldoet hierdoor niet altijd aan de vraag. De groeiende populariteit van flexibele kantoorconcepten vereist van vastgoedeigenaren een goede visie en mogelijk ook een keuze voor een specifieke doelgroep.

Naar verwachting blijft het aanbod de komende periode nagenoeg gelijk. Onttrekkingen van kantoorruimte en een afnemende vraag naar vierkante meters kantoor, door inkrimping van bedrijven, houden elkaar vooralsnog in evenwicht. Doordat in Nederland sprake is van verstedelijking blijft de Randstad bepalend voor de kantorenmarkt. De verschillen zullen regionaal steeds groter worden, wat onder andere een gevolg is van de bevolkingsgroei en krimpgebieden in Nederland. De aantrekkende economie leidt tot een toename van de werkgelegenheid, waardoor de verwachting is dat de vraag naar kantoorruimte de komende tijd licht zal toenemen.

Download hier Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Q2 2015

Meggie van de Werf
2717_Dynamis_infographic_SCK_Q2_2015_1760x1328.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.