Centraal register taxateurs geopend

Vanaf 1 oktober 2015 zijn de vier taxateurskamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ) van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) open voor inschrijving. Het NRVT is een zelfreguleringsinitiatief van de beroeps- en brancheverenigingen (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar) en van de huidige registers voor makelaars en taxateurs (RICS, SCVM en VastgoedCert). Het NRVT is in goede afstemming met onder meer de AFM en DNB tot stand gekomen.

Dit centrale register handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels voor de vastgoedtaxateurs en reglementen voor de vier taxateurskamers. Daarnaast kent het NRVT doorlopend toezicht en een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

Directeur Dynamis Taxaties Nederland, drs. Baldwin Poolman MRE MRICS RRV RT: “Het nieuwe centrale register voor vastgoedtaxateurs is een goede ontwikkeling en draagt bij aan de transparantie van de vastgoedmarkt. De meer dan 90 taxateurs van Dynamis Taxaties Nederland schrijven zich de komende maanden in voor het nieuwe register op persoonlijke titel, waardoor opdrachtgevers kunnen bouwen op de kwaliteit, integriteit en deskundigheid van onze taxateurs.”

Vastgoedtaxateurs die momenteel ingeschreven staan in één van de huidige registers (RICS, SCVM en VastgoedCert) ontvangen een uitnodiging om zich in te schrijven in het register van het NRVT.

Meggie van de Werf
3318_NRVT.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.