Hogere marktvraag door e-commerce en uitbreidingen

In het afgelopen jaar is het opnamevolume met 18% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging wordt voornamelijk verklaard door een hoog aantal opnames binnen de logistieke sector en door uitbreidingen van bestaande ondernemingen. Mede door de relatief hoge effectieve opname is het aanbod gedaald met 13%. Dit blijkt uit de tiende editie van het rapport ‘Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten’ van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Nederland blijft belangrijke vestigingsplaats voor e-commerce
Over geheel 2015 is in de 24 geanalyseerde regio’s in totaal 2.271.800 vierkante meter bedrijfsruimte opgenomen. Dit betekent een groei van het opnamevolume van 18% ten opzichte van vorig jaar en is het tweede achtereenvolgende jaar waar sprake is van een toename in het opnamevolume. Opvallend is dat de opnamestijging juist wordt gerealiseerd buiten de vier grote steden. In de vier grote steden is slechts sprake van een stijging van vijf procent, terwijl in de twintig andere regio’s het opnamevolume groeide met 32%.

De opnamegroei buiten de vier grote steden wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toenemende vraag naar distributiecentra voor e-commerce. Belangrijke drijver achter deze toenemende vraag zijn vooral de stijgende binnen- en buitenlandse consumentenbestedingen, waarbij onderliggend een verschuiving zichtbaar is van bestedingen in fysieke winkels naar een groter aandeel verkopen via het internet. Deze verschuiving heeft niet alleen invloed op de Nederlandse winkelmarkt, maar zorgt ook voor een andere afweging van de vestigingsplaatskeuze van een distributiecentrum. Naast de toenemende vraag naar distributiecentra is in de markt zichtbaar dat bedrijven weer eerder geneigd zijn extra ruimte aan te huren of op de eigen locatie uit te breiden middels nieuwbouw.

Voor het eerst sinds 2008 een daling van het aanbod
Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat niet alleen meer transacties worden gerealiseerd, maar tevens dat het additionele vraag uitoefent op de bedrijfsruimtemarkt. Dit verklaart ook waarom het beschikbare aanbod bedrijfsruimte afgelopen jaar is teruggelopen. Afgelopen jaar is het beschikbare aanbod met 13% gedaald naar 5.056.500 vierkante meter. Deze daling wordt voor een belangrijk deel verklaard door het hogere effectieve opnamevolume. Daarnaast zijn ook enkele bedrijfsruimtes van de markt gehaald voor herontwikkeling.

Verwachtingen: stijging opnamevolumes en meer uitbreidingen
De verwachtingen omtrent de economische groei, consumptie van huishoudens en de groei van relevante wereldhandelsvolume leiden tot positieve vooruitzichten voor de bedrijfsruimtemarkt. Deze groeicijfers vormen de voedingsbodem voor bedrijven om te investeren in uitbreidingen, wat reeds blijkt uit de vergunningscijfers van hallen en loodsen.

Wel zijn twee belangrijke aandachtspunten te benoemen op de bedrijfsruimtemarkt. Zo is zichtbaar dat de dynamiek op de markt zich vooral afspeelt bij meer hoogwaardige en moderne bedrijfsruimtes, terwijl bij tenminste 20% van het aanbod helemaal geen dynamiek is en sprake is van structureel aanbod. Dit betreft vaker bedrijfsruimtes waarvan de verhouding tussen bedrijfsruimte en kantoorruimte niet optimaal is ten opzichte van de vraag. Deze discrepantie tussen de kwalitatieve vraag en aanbod is vergelijkbaar met andere vastgoedmarkten zoals op de kantorenmarkt.

Regionale afstemming
Een ander aandachtspunt is de uitbreidingsbehoefte van ondernemingen. Meer bedrijven zullen een verzoek tot uitbreiding indienen of op zoek gaan naar een geschikte (uitbreidings)locatie. Gemeenten komen zo voor een belangrijke keuze te staan of de uitbreiding moet worden gefaciliteerd. Vanuit economisch perspectief lijkt dit een makkelijke keuze. Ruimtelijk ligt dit echter aanzienlijk complexer. Gemeenten moeten de nieuwbouwbeslissing in overweging nemen met de bestaande voorraad en de regionale behoefte. Gemeenten staan hier vaak voor een lastige keuze, aangezien de uitbreidingsmogelijkheden directe invloed kunnen uitoefenen op de lokale grondinkomsten en arbeidsmarktontwikkeling. Juist vanwege dergelijke lokale effecten ligt het dan ook meer in de rede om zulke neerwaartse- en opwaartse effecten regionaal te delen. Vanuit ruimtelijk optiek zou een regionaal grondbedrijf dan ook beter aansluiten bij een juiste besluitvorming, om externe (lokale) belangen niet doorslaggevend te laten zijn bij dergelijke vraagstukken.

Download hier Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2016

Frank Verwoerd
3860_Dynamis_infographic_SCB_v2016_duo.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.