Dynamis: Brexit biedt kansen voor de Nederlandse kantorenmarkt

De afgelopen tijd is veel geschreven over de Brexit en de mogelijke gevolgen voor de Nederlandse  markt. De Brexit heeft een grote economische impact op het Verenigd Koninkrijk, maar ook op Nederland als belangrijke handelspartner van de Britten. Het negatieve effect dat in het Verenigd Koninkrijk optreedt wordt deels veroorzaakt doordat bedrijven de onzekerheid rondom de uittreding niet willen afwachten. De onzekere toekomst rondom handelsverdragen,  migratiebeleid, regulering en de algemene economische ontwikkeling zorgen ervoor dat het Verenigd Koninkrijk te maken krijgt met vertrekkende huurders en teruglopende investeringsvolumes binnen de vastgoedsector. Dit blijkt geen bangmakerij en wordt reeds aangetoond doordat de handel van de eerste drie Britse vastgoedfondsen is opgeschort. Ondanks dat de Brexit voor Nederland ook grote financiële negatieve gevolgen zal hebben en haar uitwerking zal hebben op het (logistieke) bedrijfsmatige vastgoed, biedt het wel kansen voor de kantorenmarkt. Dit blijkt uit de rapportage Sprekende Cijfers Kantorenmarkten medio 2016 van Dynamis Makelaars, Vastgoedconsultants en Taxateurs.

 

Volgens research manager Frank Verwoerd zullen huurders met name in Londen een verhuizing overwegen. Nederland biedt met haar vestigingsklimaat een goed alternatief vanwege de dichtbevolkte Randstad, haar grote potentieel aan hoog opgeleide, meertalige bevolking en de goed ontsloten luchthaven Schiphol. Echter is er beperkt geschikt aanbod en zal er mede om die reden, meer op het schaalniveau van de Randstad moeten worden gedacht om de huisvesting van deze bedrijven te faciliteren in plaats van individuele steden als Amsterdam of Rotterdam. Te meer omdat agglomeratievoordelen ook op het schaalniveau van de Randstad worden behaald. Naast deze samenhang op een hoger schaalniveau geeft Wilfred van der Neut, directeur van Dynamis, aan dat het Sprekende Cijfers Kantorenmarkten jaarrapport actueler is dan ooit, want naast transformatie en sloop wordt steeds meer erkend dat op sommige locaties nieuwbouw moet worden toegestaan.

 

Dynamis verwacht echter niet dat de Brexit direct in 2016 al tot een vloedgolf aan nieuwe opnames zal leiden. Tot op heden wordt uitgegaan van een opnamevolume van 1,2 miljoen m² in 2016, een stijging van 10%.

 

Medio 2016: Opnamevolume 4% hoger dan vorig jaar

Uit onderzoek van Dynamis blijkt dat het opnamevolume over de eerste helft van 2016 uitkomt op 565.750 m². Dit ligt 4% boven het opnamevolume van medio 2015. Het opnamevolume in de regio Utrecht is opvallend hoog. Dit komt mede door enkele grotere transacties van Mediq en FNV Bondgenoten. Deze transacties zorgen voor een fors opnamevolume in Leidsche Rijn.

 

Aanboddaling zet stevig door, transformatievolume lager dan vorig jaar
In totaal is, in de 24 door Dynamis geanalyseerde regio’s, op 1 juli 2016 nog 6.672.000 m² kantoorruimte beschikbaar voor verhuur of verkoop. Dit betekent een daling ten aanzien van 1 januari 2016 van 3,5% en een daling van 7% op jaarbasis. In totaal staan ruim 150 kantoorpanden minder te huur dan medio vorig jaar.

 

De belangrijkste voedingsbodem voor deze aanboddaling blijft het stevige aantal onttrekkingen. Ondanks dat ook dit jaar het onttrekkingsvolume voor transformatie hoog is blijft het tot op heden achter bij het niveau van vorig jaar. Medio 2016 is in totaal 340.000 m² kantoorruimte aan de markt onttrokken. Nog meer dan voorgaande jaren wordt kantoorruimte onttrokken ten behoeve van (studenten)woningen. In totaal is in 2016 85% van het transformatievolume onttrokken ten behoeve van (studenten)woningen.

 

Klik hier voor het rapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten medio 2016. Wilt u de nieuwste Sprekende Cijfers Kantorenmarkten rapportage direct ontvangen? Meld u dan aan via de contactpagina op de website van Dynamis.

Frank Verwoerd
4222_Infographic-SCK-medio-2016-DUO.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.