Bijna kwart van 55-plussers is starter op de woningmarkt

Steeds meer 55-plussers gaan over tot het kopen van een woning. Landelijke cijfers uit de Hypotheek Index van De Hypotheker tonen aan dat het aantal 55-plussers dat een hypotheek heeft afgesloten in de eerste drie kwartalen van 2016 met 14 procent is gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ouderen hebben niet alleen overwaarde op hun woning, maar ook hun hypotheek is vaak al deels afgelost. Dit maakt de overstap naar een nieuwe woning eenvoudiger. Toch is ook 1 op de 5 van deze ouderen starter op de woningmarkt.

Hoewel het aantal doorstromers onder 55-plussers sterk groeit, koopt 22 procent van de ouderen voor het eerst een woning. Dit wordt volgens De Hypotheker vooral veroorzaakt door de stijgende huurprijzen. Vanwege de lage rente is het vaak gunstiger om een woning te kopen; dit kan tot honderden euro’s per maand schelen. Ook het aanbod speelt een rol. Een koopwoning biedt veel meer keuzevrijheid en de bewoner is niet afhankelijk van het huuraanbod.


Opvallend is dat veel doorstromende ouderen naar de stad trekken. Vooral Amsterdam en Rotterdam zijn erg populair. In deze steden steeg het aantal afgesloten hypotheken onder 55-plussers achtereenvolgens met 37 en 19 procent. Deze groep gaat vaak kleiner wonen zodra de kinderen het huis uit zijn. Hierdoor blijft er ook meer tijd over, waardoor de stad met al haar culturele en andere voorzieningen een stuk aantrekkelijker wordt.

Op latere leeftijd hypotheek afsluiten is mogelijk
De 55-plussers gaan zich in de komende jaren, mede als gevolg van de vergrijzing, steeds meer manifesteren op de woningmarkt. Dit blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo neemt het aantal 55-plussers in de komende vijf jaar naar verwachting toe tot 3,7 miljoen huishoudens. Dit is bijna de helft van het totale aantal huishoudens in Nederland.

bron: vastgoedjournaal.nl

Manon Veldkamp
4490_55-plusser.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.