Dynamis publiceert 'Marktscan: Logistiek 2014'Aanvulling Sprekende Cijfers Bedrijfsruimte-markten

Dit jaar wordt door Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars de nieuwe publicatie ‘Marktscan: Logistiek 2014’ uitgebracht. Deze rapportage is een gewenste aanvulling op de reeds bestaande rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten, welke vandaag gepubliceerd wordt. 

Het aanbod van grootschalige objecten en kwalitatief hoogwaardige distributie- en logistieke centra is beperkt, nieuwbouwontwikkelingen kunnen hiervoor een oplossing bieden. Daarnaast is sprake van een toenemende vraag naar ‘state-of-the-art warehouses’ en ‘dedicated warehouses’. Dit blijkt uit de Marktscan: Logistiek 2014, waarin de logistieke vastgoedmarkt over heel 2013 nader wordt beschouwd, die tevens vandaag verschijnt. Door onder andere een groeiende omzet van online verkopen neemt de vraag naar groteredistributiecentra toe. Daarnaast worden steeds meer e-fulfillment centers ontwikkeld. Deze centers richten zich uitsluitend op de ontvangst, opslag enverwerking van online aankopen. Ook is sprake van een toenemende vraag naar ‘state-of-the-art warehouses’ (uitgerust met de modernste technologieën) en ‘dedicated warehouses’ (magazijnen die geheel in dienst staan van de gebruiker).

Uit het aanbod blijkt dat het aantal kwalitatieve hoogwaardige distributie- en logistieke centra beperkt is. Slechts 14% van de aangeboden logistieke ruimten heeft een grootte van meer dan 20.000 vierkante meter. Het aantal beschikbare grootschalige objecten is relatief beperkt, waardoor nieuwbouwontwikkelingen soms de enige optie zijn om aan de huidige marktvraag te voldoen. In veel regio’s wordt door zowel projectontwikkelaars als gemeenten grond aangeboden voor het ontwikkelen van logistieke huisvesting op maat. Daarnaast bieden diverse projectontwikkelaars nieuwbouwplannen in een vergevorderd stadium aan, waardoor afhankelijk van de behoeften van de gebruiker zeer spoedig met de aanvang van de bouw gestart kan worden en op korte termijn een oplevering plaats kan vinden.

Verwachting

Dynamis verwacht het komende jaar een verdere toename in de vraag naar groot en nieuw logistiek vastgoed, het aanbod van grootschalige objecten blijft echter beperkt waardoor in de aankomende periode wellicht meer nieuwbouw ontwikkeld wordt. Het opnamevolume wordt nog altijd grotendeels gevormd door ‘dedicated warehouses’, die op maat ontwikkeld worden voor een specifieke gebruiker. Daarnaast wordt geconstateerd dat sprake is van een toenemende interesse van (internationale) beleggers in logistiek vastgoed, vanwege de relatief betrouwbare logistieke markt, positieve marktverwachtingen voor kwalitatief hoogwaardige objecten en de daarbij behorende rendementen.

Shirley Bröcker
1419_Logistiek.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.