Dynamis Taxaties NederlandVoor al uw (landelijke) taxaties!

Om onze opdrachtgevers nog beter tot dienst te zijn op het gebied van taxaties is Dynamis Taxaties Nederland B.V. (DTN) opgericht voor het initiëren, coördineren en uitvoeren van landelijke taxaties. Door bundeling van de krachten kan elke partner bovendien gebruik maken van de expertise en de netwerken van alle partners gezamenlijk. Wij zijn uw aanspreekpunt voor het taxeren van landelijke vastgoedportefeuilles met regionale kennis, landelijke dekking en uniforme werkwijze.

Waarom DTN?

Meer dan ooit is er sprake van een toenemende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties. Als eigenaar of financier houdt u zich, middels een frequente en gedegen waardebepaling, steeds meer bezig met risicobeheersing van uw vastgoed. Tegelijkertijd is er, als gevolg van het dalende aantal transacties , minder referentiedata beschikbaar. Het gevolg is een groeiende vraag naar taxaties, in combinatie met een toenemende complexiteit van de waardebepaling. Dynamis Taxaties Nederland speelt in op deze verander(en)de markt.

Werkwijze

Verspreid over de Dynamis partners werken de taxateurs van Dynamis Taxaties Nederland nauw samen en hebben afspraken gemaakt over een taxatiemethodiek en deze vertaald naar een uniform format. Dit taxatie format voldoet aan verschillende nationale en internationale richtlijnen. Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever worden taxatierichtlijnen in aanmerking genomen zoals:

 • Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD)
 • International Financial Report Standards (IFRS)
 • Vastgoedcert
 • Platform Taxateurs en Accountants (PTA)
 • ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
 • Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV/TMI)
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
 • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
 • European Valuation Standards (EVS)

De uniforme wijze van taxeren door Dynamis Taxaties Nederland is tevens van belang voor eventuele andere adviseurs van de opdrachtgevers zoals accountants, advocaten, notarissen en andere belanghebbenden zoals belastinginspecteurs en banken.
Dynamis is in te schakelen voor een uitgebreide taxatie-rapportage ten behoeve van onder meer:

 • aan- en verkoopbeslissingen;
 • aan- en verhuurbesluiten;
 • fusiebesprekingen;
 • financiering onder hypothecair verband;
 • projectontwikkeling;
 • ROZ/IPD vastgoedindex;
 • jaarrekening;
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex;
 • minnelijke waarderingen met de belastingdienst;
 • arbitrage zoals huurgeschillen;
 • grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht;
 • contra-expertise;
 • WOZ-geschillen;
 • onteigeningszaken. 

Contact

Benieuwd wat Dynamis Taxaties Nederland voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Baldwin Poolman: 
T  +31 30 767 03 99
E  taxaties@dynamis.nl

Baldwin Poolman
1420_DTN.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.