Big data van onschatbare waarde voor vastgoedSprekende Cijfers Symposium 2014 geslaagd

Op donderdag 27 maart vond voor de twaalfde keer het Dynamis Sprekende Cijfers Symposium plaats. Het thema van deze editie was: 'Big Data'. Wereldwijd is een enorme hoeveelheid data beschikbaar en neemt de snelheid waarop dit wordt verzameld verder toe. In inspirerende presentaties gaven sprekers Danny Mekic (internet expert bij NewTeam), Dirk Brounen (professor Real Estate aan de TiasNimbas Business School) en Boris van der Gijp (Director Strategy & Research bij Syntrus Achmea) hun visie op dit onderwerp. 

Het gebruik van Big Data kan de vastgoedbusiness verrijken. Hoe wordt data gebruikt in andere sectoren? Wat is hiervan te leren en hoe kunnen we Big Data toepassen in onze vastgoedsector teneinde concurrenten voor te zijn, een hoger rendement te realiseren en betere relaties te onderhouden? Danny Mekic nam de zaal mee naar de wereld van immense hoeveelheden data. Dirk Brounen en Boris van der Gijp maakten hierna de koppeling met de vastgoedwereld. In een discussiepanel onder leiding van Karl Raats werden de kansen van Big data voor het vastgoed besproken. 

Geheel in de lijn van het thema van dit jaar vond het symposium plaats in de gloednieuwe Supernova-zalen van de Jaarbeurs in Utrecht. Deze zalen ondersteunen met hun design wat er binnen gebeurt. 

Bekijk hier foto's en video's van het symposium. 

1482_RVD-DynamisSymposium2014-5371.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.