Duurzame ontwikkeling

Sinds september 2012 verkoopt Frisia Makelaars succesvol voor de gemeente Rijswijk en Dura Vermeer de woningen in het project De Tuinen van Sion in RijswijkBuiten. Begin maart is de verkoop van de 6e fase gestart. Vanaf de start van het plan in 2012 zijn er inmiddels zo’n 155 woningen verkocht en wonen de eerste kopers met veel plezier in hun nieuwe woning. Naast de ruimtelijke planopzet kenmerken de woningen in Rijswijk Buiten zich door de verregaande duurzaamheidsmaatregelen.

Van meet af aan heeft de gemeente Rijswijk hoge ambities gehad met de nieuwe gebiedsuitbreiding aan de zuidrand. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Een korte uitleg: de energieprestatie van een woning wordt uitgedrukt in een EPC: EnergiePrestatieCoëfficiënt. Volgens het Bouwbesluit van 2012 moet die nu 0,6 zijn. In 2015 gaat de norm al naar 0,4. En vanaf 2020 is nul de norm. Het gemeentebestuur wil echter niet wachten tot 2020, maar streeft nu al naar een energieneutrale wijk! De Tuinen van Sion heeft een EPC van nul. 


Warm water... uit de grond
Daar is wel een scala aan maatregelen voor nodig. De warmte om het binnen behaaglijk te maken, komt straks uit de bodem. Warm water wordt vanuit de bodem via een gesloten circuit naar het huis gebracht. Een warmtepomp haalt de warmte eruit en brengt die over op de vloerverwarming. Dat is niet alleen de meest comfortabele vorm van verwarming, de bewoners krijgen er ook nog  ‘koeling’ bij.

Drie lagen glas en zonnepanelen
Een volgende maatregel is de installatie van drielaags-glas. Wie ooit de stap heeft gemaakt van enkel naar dubbel glas, weet al hoeveel dit scheelt. Die derde laag vergroot het comfort nóg eens fors. Verder zijn er nog veel meer aanpassingen, van het isolatiemateriaal in de muren tot en met een systeem dat warmte terugwint uit het douchewater. Voor de aansturing van deze apparaten is energie nodig. Deze wordt opgewekt via de zonnepanelen op het dak. Maximaal zuinig dus, ook voor de energierekening!

Stedelijke ontwikkeling
Stedelijke ontwikkeling
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.