Warmte-/energiewet en EPA certificaat wat betekenen ze voor u?

Op 1 januari 2014 is de warmtewet in werking getreden. Deze wet moet de bewoner beschermen die geen keuze heeft in zijn energieleverancier. Dit geldt voor complexen met blokverwarming, woningen aangesloten op stadsverwarming en woningen met een warmte-koude-opslaginstallatie. 

De overheid zal elk jaar een maximaal tarief vaststellen waartegen warmte geleverd mag worden. Als de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan is dat risico voor u als eigenaar. Of in het geval van de warmte-koude-opslaginstallatie voor het bedrijf dat het meerjarig onderhoudscontract heeft. 
 
Het EPA certificaat is sinds 1 januari 2008 van kracht zonder verplichtingen. Maar dit gaat hoogstwaarschijnlijk niet lang meer duren. Er was een intentie om het per 1 juli 2014 in werking te laten treden maar dit is weer uitgesteld. Wanneer het nu wordt is niet bekend, maar het gaat komen!
 
De gevolgen van het verplichten van het EPA certificaat kunnen veelomvattend zijn. Om te beginnen heeft het energielabel een grote rol in het woningwaarderingstelsel voor bepaling van de hoogte van de huur. Daarnaast liggen de plannen, bij banken, al klaar om kopers rentekortingen te geven op woningen met een groen label.

Bron: Autoriteit Consument en Markt

EPA - Warmte-/energiewet
EPA - Warmte-/energiewet
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.