Stedelijke ontwikkeling

Het team van Frisia Makelaars heeft sinds 1995 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de afzet van de 35.000 woningen in de Vinex-locaties rondom de stad Den Haag en Delft. Nu doet zich een vergelijkbare uitdaging voor in het stedelijk gebied in en om Den Haag.
De grote aantallen leegstaande kantoren die voor herontwikkeling in aanmerking komen in ons werkgebied, bieden ruimte aan een vergelijkbare uitdaging namelijk circa 15.000 woningen in de komende 10 jaar. 

Gelukkig liggen in ons werkgebied de meeste kantoren op uitstekende locaties en deze bieden volop kansen voor een grote verscheidenheid aan woningen voor de vele doelgroepen die onze stad en omgeving kent. Wij zien volop kansen voor kleine starterswoningen of short stay appartementen maar net zo goed leuke en zeer ruime appartementen voor expats en doorstromers.

Voorbeelden zijn de Ambassadeur (Stadhoudersplantsoen), het voormalige Shell gebouw (Oostduinlaan), Amadeus (herbestemming) en de Wijnhaventorens die volop in ontwikkeling zijn. De stad staat zeer in de belangstelling van de nieuwe en huidige bewoners door de hoge woon- en leefkwaliteit die het biedt.

Wij verwachten ook, dat sommige slechte kantoren in minder aantrekkelijke gebieden voor appartementen onder de slopershamer vallen.
Daarvoor in de plaats komen naar ons idee grondgebonden woningen, die het gebied een nieuwe impuls kunnen geven. Kortom de stad Den Haag, Leiden maar ook de regio staat aan de vooravond van een nieuwe impuls van stedelijke vernieuwing die zijn weerga niet kent. De kopers en huurders ervan worden getrakteerd op het nieuwste en daarmee vaak zeer duurzame aanbod van woningen. De meeste locaties zijn goed ontsloten door middel van openbaar vervoer en wegen evenals stedelijke voorzieningen als winkels en volwassen groen in de buurt.
Wij zien de nieuwe uitdaging met vertrouwen tegemoet en zijn ervan overtuigd dat het grootstedelijke gebied van Den Haag, Delft en Leiden een fantastische toekomst tegemoet gaat.

Stedelijke ontwikkeling
Stedelijke ontwikkeling
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.