Rics Nederland benoemt 42 nieuwe leden

AMSTERDAM - Van 1 tot en met 16 april jongstleden organiseerde RICS Nederland 55 keer een final assessment, de zogenaamde proeve van bekwaamheid voor kandidaat-leden, waarbij niet alleen vakdeskundigheid wordt getest, maar ook of kandidaten vanaf dat moment de ethische principes van RICS kunnen toepassen in hun werk en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid accepteren en toepassen.

De in totaal 55 kandidaten kwamen voor hun final assessment op in de verschillende vakgebieden zoals commercieel vastgoed, residentieel, vastgoedadvisering, vastgoedbeheer, financiering, beleggen, grondzaken en ontwikkelen. Van hen is ruim 76% geslaagd.

Binnen het vakgebied taxaties werd bijna de helft van de kandidaten afgewezen, mede door onderschatting van de strenge eisen aan kennis, kunde, ethiek en onafhankelijke opstelling, zoals het RICS Red Book duidelijk voorschrijft. Ondanks deze strenge eisen bezit het Nederlandse vastgoed thans meer dan 120 RICS gecertificeerde taxateurs, die allen in het openbare RICS taxatieregister staan en onder RICS tuchtrecht vallen.

Op 22 april 2014 zijn 42 nieuwe leden verkozen tot Qualified Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Vanaf deze datum mogen zij de titel MRICS (Member of RICS) achter hun naam voeren. Het totaal aantal professionele leden binnen RICS Nederland komt hiermee op 628.

RICS Nederland heet de volgende leden van harte welkom:
Bauke Akkerman MRICS, Leo Beckers MRICS, Kees Beltman MRICS, Luite Berkenbosch MRICS, Harmen Bijsterbosch MRICS, Hielke Bokma MRICS, Jos Bontenbal MRICS, Michiel Boonen MRICS, Lida Bosma MRICS, Hein Brand MRICS, Maarten Cornelissen MRICS, Herbert Dubbelink MRICS, Evert Jan Eggink MRICS, Kees van Essen MRICS, Jeroen Galle MRICS, Justin de Gier MRICS, Hugo van der Goes MRICS, Dick Gort MRICS, Ronald Gouwerok MRICS, Jacques Groenewegen MRICS, Sidney Herwig MRICS, Leen van Hoogdalem MRICS, Daan van den Hoven MRICS, Inge Hulsen MRICS, Jan-Wouter Humme MRICS, Björn Jacobi MRICS, Rob Jansen MRICS, Erik Kaman MRICS, Peter Mikkers MRICS, Pieter Nienhuis MRICS, Marcel Nijhof MRICS, Jos Noort MRICS, Hans Offringa MRICS, Jacco van Pelt MRICS, Michiel Rang MRICS, Cosmo Schuurmans MRICS, Tjeerd van der Veen MRICS, Bart Vink MRICS, Martijn Vlasveld MRICS, Peter Vorenkamp MRICS, Stef Weekers MRICS, Steven van Wijk MRICS

Jacques Groenewegen
Jacques Groenewegen
Hans Offringa
Hans Offringa
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.