RICS

Dynamis is regulated by the RICS. Dit certificaat garandeert dat Dynamis de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Dynamis heeft vijftien RICS-gecertificeerde leden, waaronder Dynamis Taxaties Nederland-directeur Baldwin Poolman.

Wat is RICS?

1028639_RICS.png

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast Dynamis zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd.

Wereldwijd heeft RICS meer dan 150.000 leden, waarvan 650 in Nederland. 

Lees hier meer over Regulated by Rics

 

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.