Taxaties

Team Consultancy, Research & Taxaties
Team Consultancy, Research & Taxaties

De Taxateurs van Frisia Makelaars werken conform een door Dynamis ontwikkeld format. Dit taxatie format voldoet aan verschillende nationale en internationale richtlijnen.

 Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever worden taxatierichtlijnen in aanmerking genomen zoals:
• ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
• Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
• International Financial Report Standards (voorheen IAS)
• Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
• European Valuation Standards (EVS)
• International Valuation Standards (IVS)

De uniforme wijze van taxeren door Dynamis is tevens van belang voor eventuele andere adviseurs van de opdrachtgevers zoals accountants, advocaten, notarissen en andere belanghebbenden zoals belastinginspecteurs en banken.

Frisia Makelaars is in te schakelen voor een uitgebreide taxatie-rapportage ten behoeve van onder meer:
• aan- en verkoopbeslissingen,
• aan- en verhuurbesluiten,
• fusiebesprekingen
• financiering onder hypothecair verband
• projectontwikkeling,
• ROZ/IPD vastgoedindex,
• jaarrekening,
• Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex
• minnelijke waarderingen met de belastingdienst,
• arbitrage zoals huurgeschillen,
• grondwaardebepaling bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht,
• contra-expertise,
• WOZ-geschillen,
• onteigeningszaken.
 

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.