Consultancy

Frisia Makelaars kent de unieke combinatie van makelaardij (beleggingsmakelaardij, bedrijfsmakelaardij en woningmakelaardij), vastgoedmanagement en vastgoedonderzoek. Dit draagt zorg voor een breed en diepgaand antwoord op alle mogelijke vastgoedvraagstukken.

Opdrachtgevers van Frisia Makelaars bevinden zich verspreid door de vastgoedmarkt zoals projectontwikkelaars, institutionele en particuliere beleggers, corporaties en locale, provinciale en landelijke overheden.

Heldere en praktische adviezen over complexe markten worden uitgewerkt en gepresenteerd, waarbij met name vanuit toekomstperspectief wordt geoordeeld. Door continue voeling met de markt en het blijven doen van onderzoek naar ontwikkelingen zijn de adviezen degelijk onderbouwd.
Frisia Makelaars is in te schakelen voor:

• haalbaarheidsstudies,
• huisvestingsadviezen,
• marktonderzoek
• portefeuilleanalyses en beleggingsstrategie
• erfpachtzaken
• kopen of huren
• financieringsadviezen
• onteigeningszaken
• stedenbouwkundige visie
• voorraadbeleid
• productinnovatie
• conceptstudies
• locatiescans
• ontwikkelingsconcepten
• herstructurering binnensteden.
• due diligence

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.