Research

Frisia Makelaars besteedt uitgebreid aandacht aan onderzoek. Beslissingen kunnen niet uitsluitend op basis van gevoel genomen worden. Een weloverwogen onroerendgoedtransactie kan alleen met onderbouwing met cijfers.

Vandaar dat Dynamis, het samenwerkingsverband van Frisia Makelaars met twaalf andere kantoren, ieder jaar een rapportage uitbrengt over de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt, ieder kwartaal gevolgd door een update. Daarnaast brengt Dynamis tweemaal per jaar een rapport uit over de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt.

Meer informatie is te vinden op de website van Sprekende Cijfers

Research

Dynamis partners staan zo dicht bij de markt dat zij als geen ander adviezen kunnen geven over de vastgoedmarkt in al haar aspecten. Heldere en praktische adviezen over complexe markten worden uitgewerkt en gepresenteerd, waarbij met name vanuit toekomstperspectief wordt geoordeeld. Dat is mogelijk door goed gevulde databanken met historische reeksen en door continue contacten met gebruikers en eigenaren van vastgoed.

De unieke combinatie van makelaardij (beleggingsmakelaardij, bedrijfsmakelaardij en woningmakelaardij), taxatie & consultancy, vastgoedmanagement en vastgoedonderzoek dragen zorg voor een breed en diepgaand antwoord op vastgoedvraagstukken. De research afdeling van Dynamis publiceert periodiek 'Sprekende Cijfers (link naar pagina Sprekende Cijfers)' rapportages, te weten Sprekende Cijfers Kantorenmarkten, Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten en Sprekende Cijfers Woningmarkten.

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.