Organisatie

Frisia Makelaars is een multi-disciplinaire dienstverlener in vastgoed. Ruim veertig enthousiaste medewerkers vormen een krachtige organisatie die vanuit het kantoor in Den Haag werkzaam is binnen de gehele regio Haaglanden. Door jarenlange ervaring op elk gebied van de onroerend goed markt heeft Frisia Makelaars zich weten te ontwikkelen tot een zeer betrouwbare adviseur en belangenbehartiger.

Frisia Makelaars adviseert helder, direct en duidelijk en biedt oplossingen voor complexe vraagstukken van uiteenlopende aard:
•vastgoedmarketing
•huisvestingsadvies
•waardebepaling vastgoed, raming wervingskosten, vaststelling herbouwwaarde
•marktonderzoek en marktanalyse
•grondexploitatie, erfpacht, onteigening en bodemverontreiniging
•incourante onroerende zaken als scholen, kerken, ziekenhuizen etc.

Kenmerkend voor de werkwijze van Frisia Makelaars is de analytische benadering van complexe onroerend goed vraagstukken. Gedegen kennis van de regionale markt staat voorop. De vakbekwame medewerkers van Frisia Makelaars hebben een plezierige, persoonlijke benadering en richten zich op langdurige samenwerking. Door een snelle, efficiënte wijze van werken en een hoog kennisniveau is Frisia Makelaars te allen tijde in staat het belang van de cliënt op bevredigende wijze te dienen.

Frisia Makelaars is aangesloten bij de NVM en maakt deel uit van Dynamis. Dynamis is een samenwerkingsverband van zelfstandige makelaarskantoren verspreid over Nederland, die in de eigen regio hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Dynamis richt zich op de landelijke markt van vastgoeddiensten met als strategie: "landelijke dekking, regionale diepgang en uniforme werkwijze". Het vergaren en documenteren van kennis is een belangrijke activiteit. Door de samenwerking binnen het Dynamis verband is Frisia Makelaars in staat een full service concept aan te bieden.

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.