Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Benoordenhoutseweg 43, 's-Gravenhage 2596 BC 's-Gravenhage

2596 BC 's-Gravenhage prijs n.o.t.k.

Omschrijving

TE KOOP
Benoordenhoutseweg 43 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Deze vrijstaande villa is gelegen aan de rand van het Benoordenhout, recht tegenover het Haagse Bos.
Deze wijk, ook wel Haagse Hout genoemd, is gebouwd in de periode tussen ca. 1925 - 1935. De wijk Benoordenhout ligt nabij het Centrum en wordt begrensd door de Koningskade en de Raamweg.

Het belangrijkste winkelgebied van de wijk...

Brochure

Download de brochure van Benoordenhoutseweg 43, 's-Gravenhage.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in 's-Gravenhage (gemeente)

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Benoordenhoutseweg 43 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Deze vrijstaande villa is gelegen aan de rand van het Benoordenhout, recht tegenover het Haagse Bos.
Deze wijk, ook wel Haagse Hout genoemd, is gebouwd in de periode tussen ca. 1925 - 1935. De wijk Benoordenhout ligt nabij het Centrum en wordt begrensd door de Koningskade en de Raamweg.

Het belangrijkste winkelgebied van de wijk ligt aan en rond de nabij gelegen Van Hoytemastraat.

De bebouwing aan de Benoordenhoutseweg is een mix van wonen en kantoren (veelal villa's), waar onder andere de KNCV/ Tuberculosefonds, Stiching Nederland Schoon en Spaces, die in de nabij gelegen Rode Olifant een vestiging heeft, gevestigd zijn.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uitstekend. De Benoordenhoutseweg ligt direct aan de ontsluiting naar het rijkswegennet (Utrechtsebaan), voorts is ook het centrum van Den Haag op eenvoudige wijze te bereiken.

Het Centraal Station is op 10 minuten loopafstand en in de naaste omgeving zijn er 2 opstapplaatsen van het regionale openbaar vervoer (buslijnen 18 en 22).

PARKEREN
Op eigen terrein zijn circa 7 parkeerplaatsen.

Op de openbare weg is voldoende gelegenheid tot betaald parkeren.

OBJECTOMSCHRIJVING
Deze vrijstaande villa is opgebouwd uit 2 bouwlagen met een kapverdieping en kelderruimte.

Op de begane grond is een aantal jaren geleden een uitbouw geplaatst van ca. 77 m² die thans dienst doet als instructieruimte met keukenvoorziening. Deze ruimte is uitermate geschikt voor kantoor-/praktijkruimte die in combinatie met de villa eenvoudig zelfstandig is te combineren.

METRAGE
De totale oppervlakte bedraagt ca. 560 m² v.v.o. (conform NEN 2580), als volgt verdeeld:
- Kelderruimte: ca. 34 m²;
- Begane grond (inclusief uitbouw): ca. 264 m²;
- 1e verdieping: ca. 152 m²;
- Kapverdieping: ca. 101 m².

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavig object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- Sanitaire groepen;
- CV/Gas-installatie;
- Databekabeling;
- Parket;
- Keuken.

BESTEMMINGSPLAN
‘Benoordenhout’ vastgesteld d.d. 20-12-2012.
Het object valt onder bestemmingscategorie 'Wonen - 2'.
Het object is bestemd in gebruik te worden genomen als wonen. Een voorgezet gebruik als kantoor is toegestaan (Artikel 30.2.1).
Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

ENERGIELABEL
Onderhavig object beschikt over een Energielabel.

KOOPSOM
N.O.T.K.

AANVAARDING
In overleg - minimaal 3 maanden.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie: X
Nummer: 1928
Grootte: 12 a 69 ca

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen met het duinwaterbedrijf.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.
2)Kosten van vervoer en uurloon. Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs n.o.t.k.
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 1 maanden, 3 wekens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1930
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Benoordenhoutseweg 43
Plaats 's-Gravenhage
Land NL
Ligging in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 560 m²
Kantoor
Oppervlakte 560 m²
Verdiepingen 4
Voorzieningen toilet
Energie
Energielabel G
Energielabel einddatum 2029-02-13
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.