Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
2291 PA, Wateringen

Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen

€ 185.000 k.k.

Omschrijving

TE KOOP Naaldwijkseweg 77 te Wateringen OBJECTOMSCHRIJVING Het betreft een bedrijfsruimte met een oppervlakte van circa 85 m² b.v.o.. De bedrijfsruimte is thans in gebruik als auto-showroom/verkoopruimte en beschikt over een overheaddeur, een kantoorruimte met...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 85 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Westland

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 185.000 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2011
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Naaldwijkseweg 77
Plaats Wateringen
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 85 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 4
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Naaldwijkseweg 77 te Wateringen

OBJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een bedrijfsruimte met een oppervlakte van circa 85 m² b.v.o.. De bedrijfsruimte is thans in gebruik als auto-showroom/verkoopruimte en beschikt over een overheaddeur, een kantoorruimte met pantry en een eigen water-, gas- en elektra aansluiting. Tevens beschikt de bedrijfsruimte over 4 parkeerplaatsen op eigen terrein.

METRAGE
De totale oppervlakte bedraagt circa 85 m² b.v.o., geheel gelegen op de begane grond.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:

- Elektrische overheaddeur;
- Pantry;
- Kantoor;
- Gemeenschappelijke (complex) toiletten;
- Vrije hoogte: 3 meter.

Doch het object wordt uitsluitend casco verhuurd.

BESTEMMINGSPLAN
‘Bedrijventerrein Wateringen’ vastgesteld d.d. 15-10-2013.
Het object valt onder bestemmingscategorie 'bedrijventerrein'.
Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: ruimtelijkeplannen.nl.

OMGEVINGSFACTOREN
Op de grens van Den Haag en het Westland ligt in Wateringen het representatieve bedrijfsverzamelgebouw “ De Verzamelde Ambachten”.

Het complex is gelegen op het bedrijventerrein “Zwethove” in Wateringen.
De locatie kent een prima ontsluiting via de N 211, welke vervolgens aansluit op de A4 en A13.

BEREIKBAARHEID
Door de ligging direct aan de N211 die leidt naar de rijksweg A4, A13 en de Veilingroute is het bedrijvenpark uitstekend bereikbaar.

Eveneens is deze locatie goed bereikbaar met het openbaar vervoer. In de nabijheid treft u een halte van tramlijn 16, waardoor rechtstreekse verbindingen met Scheveningen, Delft en Den Haag CS gewaarborgd worden.

PARKEREN
Het pand beschikt over 4 eigen parkeerplaatsen.

VERKOOPPRIJS
€ 185.000 k.k. te vermeerderen met BTW.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Adres: Naaldwijkseweg 77
Postcode + plaats: 2291 PA Wateringen
Gemeente: Wateringen
Sectie: C
Nummer: 6271
Appartementsindex: A-46

BTW
Bij de overdracht en levering is wel BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

KOOPVOORWAARDEN

Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- Energielabel is niet van toepassing, gezien het een bedrijfsruimte betreft.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.

1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.

2)Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor en kunnen worden toegezonden. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen
Naaldwijkseweg 77, 2291 PA, Wateringen

Bedrijfstakken in Westland

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie