Rubensstraat 39, 's-Gravenhage 2526 PD 's-Gravenhage

2526 PD 's-Gravenhage koopprijs € 239.000 k.k.

Omschrijving

TE KOOP
Rubensstraat 39 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in de wijk 'Schilderswijk'. Van oorsprong een arbeiderswijk, tegenwoordig een wijk vol in ontwikkeling.
De Rubensstraat is herontwikkeld eind jaren 80 en jaren 90 tot eengezinswoningen, de Hammam en de 'Houtzagerij'.
De omgeving kenmerkt zich voornamelijk door woningbouw en verschillende winkels in de directe...

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in 's-Gravenhage (gemeente)

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Rubensstraat 39 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in de wijk 'Schilderswijk'. Van oorsprong een arbeiderswijk, tegenwoordig een wijk vol in ontwikkeling.
De Rubensstraat is herontwikkeld eind jaren 80 en jaren 90 tot eengezinswoningen, de Hammam en de 'Houtzagerij'.
De omgeving kenmerkt zich voornamelijk door woningbouw en verschillende winkels in de directe omgeving aan de Hobbemastraat, Paletplein en Vaillantlaan.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de directe omgeving van doorgaande weg Hobbemastraat en Vaillantlaan, welke voor een prima ontsluiting zorgen richting Centrum en de rijkswegen.

Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Het spoorwegstation Den Haag Centraal/ Hollands Spoor is op korte afstand gelegen, welke via tram 6 of buslijn 50 en 51 in korte tijd te bereiken zijn.

PARKEREN
Het pand beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk.

OBJECT
Het betreft een, omstreeks 1995 gebouwd, Hammam, ontworpen door Post ter Avest architecten.

De entree bevindt zich centraal in de voorgevel. Achter de entree bevindt zich de vestibule met naastgelegen kantoorruimte. Via de gemeenschappelijke hal zijn de kleedkamers te bereiken alsmede de opgang naar de bovengelegen verdieping. Via de kleedkamers en douches is de Hammam te bereiken, welke voorzien is van vloer- en wandverwarming, 17 wasbekkens en een enorme koepel.

Op de eerste verdieping bevindt zich de rustruimte met keukenfaciliteiten en verschillende kantoorruimten.
Via de bijeenkomstruimte is de gang te bereiken waar de extra trap naar de begane grond zich bevindt.
Aan de achterzijde van het pand is een peuterspeelzaal gelegen welke op dit moment niet meer in gebruik is. Het pand is als een geheel gebouwd, maar behoort niet tot hetzelfde perceel.

Op dit moment is de Hammam niet meer in gebruik.

De verhuurbare oppervlakte bedraagt in totaal circa 395 m² als volgt verdeeld:
Begane grond : ca. 254 m² v.v.o.
Eerste verdieping : ca. 140 m² v.v.o.

De oppervlakte inclusief erfdienstbaarheden bedraagt:
Begane grond : ca. 260,3 m² v.v.o.
Eerste verdieping : ca. 153,0 m² v.v.o.

ERFPACHT
Onderhavige is belast met erfpacht Gemeente 's-Gravenhage. € 1.897,84 per jaar.

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavig object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- 2x dubbele sanitaire voorzieningen;
- 3x douche-mogelijkheden;
- 17 wasbekkens met warm- en koud watervoorzieningen;
- Vloer- en wandverwarming;
- Lichtkoepel;
- Grote verscheidenheid aan technische installaties;
- Alarminstallatie;
- Luchtbehandeling;
- Goederenlift.

BESTEMMINGSPLAN
“Schilderswijk – Cultuur en ontspanning” met zijn aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- Atelier;
- Creativiteitscentrum;
- Badhuis;
- Culturele voorzieningen.

KOOPGEGEVENS
De koopsom bedraagt € 239.000,- kosten koper.

Aanvaarding: in overleg

Kadastrale gegevens:
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie: AE
Nummer: 5045

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom voldoen op rekening van de notaris.

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Koopvoorwaarden
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt
uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren
door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak
te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten
onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt. De onroerende zaak wordt verkocht "as is where is" en
koper neemt dit voetstoots aan.

- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een
voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting
was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale
omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen
enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk
aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de
koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische
levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de
eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de
netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw
energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner
zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen
met het duinwaterbedrijf.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd
met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en
diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden
gebracht.
2) Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de
eigendomsoverdracht.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper
niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn
geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat
dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de
koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 239.000 k.k.
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 3 maanden, 2 weken geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1995
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Rubensstraat 39
Plaats 's-Gravenhage
Land NL
Ligging in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 332 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 395 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.