Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Spoorhaven 15 en 39, Berkel En Rodenrijs 2651 AV Berkel En Rodenrijs

2651 AV Berkel En Rodenrijs prijs op aanvraag

Omschrijving

ONLINE EXECUTIEVEILING
Donderdag 12 september om 14:30 uur

Spoorhaven 15 & 39
2651 AV Berkel & Rodenrijs

OBJECT
Bedrijfsobject – BOG Auctions kavelnummer: 41847-1 & 41845-1

INLEIDING
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 12 september 2019 via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. De inzetveiling in...

Brochure

Download de brochure van Spoorhaven 15 en 39, Berkel En Rodenrijs.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Lansingerland

Uitgebreide omschrijving

ONLINE EXECUTIEVEILING
Donderdag 12 september om 14:30 uur

Spoorhaven 15 & 39
2651 AV Berkel & Rodenrijs

OBJECT
Bedrijfsobject – BOG Auctions kavelnummer: 41847-1 & 41845-1

INLEIDING
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 12 september 2019 via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. De inzetveiling in de periode van 14.30 uur tot 14.45 uur (behoudens verlenging). De afslagveiling volgt 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

BEZICHTIGING
Bezichtigingen zijn (momenteel) niet mogelijk.

DATAROOM
Het is via Frisia Makelaars mogelijk toegang te verkrijgen tot de dataroom met daarin alle bij ons beschikbare stukken.

CONTACT
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met:

Makelaarskantoor
Frisia Makelaars
Tel 070 342 01 17
Email bog@frisiamakelaars.nl

Dit dossier is in behandeling bij:
Jorg Olie
Tel 06 549 00 715
Email olie@frisiamakelaars.nl

Notariskantoor Van der Stap Notarissen
Tel 088 188 00 00
Email veiling@vdstap.com

Dit dossier is in behandeling bij:
A. J. (Alexandra) de Jel
Tel 088 188 00 16
Email veiling@vdstap.com

VEILING
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 12 september 2019, vanaf 14.30 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Het registergoed wordt naast afzonderlijk ook in combinatie aangeboden met andere registergoederen die op dezelfde dag worden geveild (kavelnummer 41847-1 & 41845-1).

ONDERHANDS BIEDEN
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk woensdag 28 augustus 2019 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Van der Stap Notarissen t.a.v. mr. M.R.H. Krans, Postbus 2450, 3000 CL Rotterdam, of per email: veiling@vdstap.com)

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

INZETPREMIE
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling ( uiterlijk 19 september 2019) om 17:00 uur uitspreken.

VEILINGSKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

OVERDRACHTSBELASTING
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

OBJECTOMSCHRIJVING - Spoorhaven 15 te Berkel en Rodenrijs
Het betreft een bedrijfsgebouw van ca. 249m² vloeroppervlakte t.b.v. industriefunctie en kantoorfunctie. Tot het gebouw behoren 2 eigen parkeerplaatsen en een aandeel in de gemeenschappelijke parkeer-/terreinvoorziening. Het gebouw is omstreeks 2004 gebouwd.

Bovenstaande omschrijving is afkomstig van BAG. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden

OBJECTOMSCHRIJVING - Spoorhaven 39 te Berkel en Rodenrijs
Het betreft een bedrijfsgebouw van in totaal ca. 460 m² vloeroppervlakte, verdeeld over een geconditioneerde opslagruimte, tweelaagse kantoorruimte en een entresol. Tot het gebouw behoren 3 eigen parkeerplaatsen en een aandeel in de gemeenschappelijke parkeer-/terreinvoorziening. Het gebouw is omstreeks 2002 gebouwd en later voorzien van een entresol-verdieping en conditioneringsinstallatie voor de bedrijfsruimte. Het bedrijfspand is gelegen op een zichtbare hoeklocatie.

Metrage:
Bedrijfsruimte: ca. 290 m²
Kantoorruimte 1e en 2e verdieping ca. 100 m²
Entresol: ca. 70 m²

Bovenstaande omschrijving is afkomstig van een verouderde aanmelding op internet. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

HUURGEGEVENS
Recentelijk is ondervonden dat de eigenaar van nummer 15 een huurrelatie (huurovereenkomst) heeft met Leenaun B.V. en dat de eigenaar van nummer 39 een huurrelatie (huurovereenkomst) heeft met Delphi Pharmaceuticals B.V. Voor de voorwaarden en condities verwijzen wij u naar de huurovereenkomst in de dataroom.

De verkoper staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Het risico dat deze informatie niet juist of volledig is, komt geheel voor rekening van de koper.

LOCATIE
De bedrijfsruimte is gelegen op bedrijvenpark Spoorhaven te Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland).

BEREIKBAARHEID
Park Spoorhaven is zowel met eigen- als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op loopafstand (ca.100 m²) is Randstadrail/metrostation "Rodenrijs" gelegen. De locatie ligt op 1 km afstand van "Rotterdam The Hague Airport" en is met de auto uitstekend te bereiken via de provinciale weg N471 met aansluiting op de N209 die de verbinding vormt tussen de rijkswegen A13 (Rotterdam – Den Haag) en de A12 (Den Haag – Gouda – Utrecht).

INDELING
Indeling: niet bekend (geen toegang verkregen)

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN
P.M.

BOUWJAAR
Spoorhaven 15: Ca. 2004
Spoorhaven 39: Ca. 2002

BOUWAARD
Modern metselwerk met plat (bitumineus) dak.

MILIEU
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

BESTEMMING
Bestemmingsplan - Bedrijventerreinen Berkelse Poort, Rodenrijs en Spoorhaven
Bestemmingsplan vastgesteld – 29-11-2012
Bestemming – zie dataroom

BIJZONDERHEDEN
- Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

- Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering
daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

OVERIG
Zie www.bog-auctions.com

Het is via Frisia Makelaars mogelijk toegang te verkrijgen tot de dataroom met daarin alle bij ons beschikbare stukken.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Spoorhaven 15 en 39
Plaats Berkel En Rodenrijs
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3975 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 709 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.