Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
2651 AV, Berkel En Rodenrijs

Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs

Omschrijving

ONLINE EXECUTIEVEILING Donderdag 12 september om 14:30 uur Spoorhaven 15 & 39 2651 AV Berkel & Rodenrijs OBJECT Bedrijfsobject – BOG Auctions kavelnummer: 41847-1 & 41845-1 INLEIDING Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 12 september...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 709 m²
Perceel 3975 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Lansingerland

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status geveild
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Spoorhaven 15 en 39
Plaats Berkel En Rodenrijs
Land NL
Ligging
 • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 3975 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 709 m²
Parkeergelegenheid
Faciliteiten

  Uitgebreide omschrijving

  ONLINE EXECUTIEVEILING
  Donderdag 12 september om 14:30 uur

  Spoorhaven 15 & 39
  2651 AV Berkel & Rodenrijs

  OBJECT
  Bedrijfsobject – BOG Auctions kavelnummer: 41847-1 & 41845-1

  INLEIDING
  Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 12 september 2019 via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen. De inzetveiling in de periode van 14.30 uur tot 14.45 uur (behoudens verlenging). De afslagveiling volgt 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

  BEZICHTIGING
  Bezichtigingen zijn (momenteel) niet mogelijk.

  DATAROOM
  Het is via Frisia Makelaars mogelijk toegang te verkrijgen tot de dataroom met daarin alle bij ons beschikbare stukken.

  CONTACT
  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met:

  Makelaarskantoor
  Frisia Makelaars
  Tel 070 342 01 17
  Email bog@frisiamakelaars.nl

  Dit dossier is in behandeling bij:
  Jorg Olie
  Tel 06 549 00 715
  Email olie@frisiamakelaars.nl

  Notariskantoor Van der Stap Notarissen
  Tel 088 188 00 00
  Email veiling@vdstap.com

  Dit dossier is in behandeling bij:
  A. J. (Alexandra) de Jel
  Tel 088 188 00 16
  Email veiling@vdstap.com

  VEILING
  Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

  De openbare veiling vindt plaats op donderdag 12 september 2019, vanaf 14.30 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaand één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen.

  Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

  Het registergoed wordt naast afzonderlijk ook in combinatie aangeboden met andere registergoederen die op dezelfde dag worden geveild (kavelnummer 41847-1 & 41845-1).

  ONDERHANDS BIEDEN
  Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk woensdag 28 augustus 2019 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (Van der Stap Notarissen t.a.v. mr. M.R.H. Krans, Postbus 2450, 3000 CL Rotterdam, of per email: veiling@vdstap.com)

  Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

  Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

  INZETPREMIE
  De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

  GUNNING
  De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te
  gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling ( uiterlijk 19 september 2019) om 17:00 uur uitspreken.

  VEILINGSKOSTEN
  De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

  OVERDRACHTSBELASTING
  Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

  GARANTIES
  Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

  OBJECTOMSCHRIJVING - Spoorhaven 15 te Berkel en Rodenrijs
  Het betreft een bedrijfsgebouw van ca. 249m² vloeroppervlakte t.b.v. industriefunctie en kantoorfunctie. Tot het gebouw behoren 2 eigen parkeerplaatsen en een aandeel in de gemeenschappelijke parkeer-/terreinvoorziening. Het gebouw is omstreeks 2004 gebouwd.

  Bovenstaande omschrijving is afkomstig van BAG. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden

  OBJECTOMSCHRIJVING - Spoorhaven 39 te Berkel en Rodenrijs
  Het betreft een bedrijfsgebouw van in totaal ca. 460 m² vloeroppervlakte, verdeeld over een geconditioneerde opslagruimte, tweelaagse kantoorruimte en een entresol. Tot het gebouw behoren 3 eigen parkeerplaatsen en een aandeel in de gemeenschappelijke parkeer-/terreinvoorziening. Het gebouw is omstreeks 2002 gebouwd en later voorzien van een entresol-verdieping en conditioneringsinstallatie voor de bedrijfsruimte. Het bedrijfspand is gelegen op een zichtbare hoeklocatie.

  Metrage:
  Bedrijfsruimte: ca. 290 m²
  Kantoorruimte 1e en 2e verdieping ca. 100 m²
  Entresol: ca. 70 m²

  Bovenstaande omschrijving is afkomstig van een verouderde aanmelding op internet. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

  HUURGEGEVENS
  Recentelijk is ondervonden dat de eigenaar van nummer 15 een huurrelatie (huurovereenkomst) heeft met Leenaun B.V. en dat de eigenaar van nummer 39 een huurrelatie (huurovereenkomst) heeft met Delphi Pharmaceuticals B.V. Voor de voorwaarden en condities verwijzen wij u naar de huurovereenkomst in de dataroom.

  De verkoper staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Het risico dat deze informatie niet juist of volledig is, komt geheel voor rekening van de koper.

  LOCATIE
  De bedrijfsruimte is gelegen op bedrijvenpark Spoorhaven te Berkel en Rodenrijs (gemeente Lansingerland).

  BEREIKBAARHEID
  Park Spoorhaven is zowel met eigen- als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op loopafstand (ca.100 m²) is Randstadrail/metrostation "Rodenrijs" gelegen. De locatie ligt op 1 km afstand van "Rotterdam The Hague Airport" en is met de auto uitstekend te bereiken via de provinciale weg N471 met aansluiting op de N209 die de verbinding vormt tussen de rijkswegen A13 (Rotterdam – Den Haag) en de A12 (Den Haag – Gouda – Utrecht).

  INDELING
  Indeling: niet bekend (geen toegang verkregen)

  BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN
  P.M.

  BOUWJAAR
  Spoorhaven 15: Ca. 2004
  Spoorhaven 39: Ca. 2002

  BOUWAARD
  Modern metselwerk met plat (bitumineus) dak.

  MILIEU
  Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

  BESTEMMING
  Bestemmingsplan - Bedrijventerreinen Berkelse Poort, Rodenrijs en Spoorhaven
  Bestemmingsplan vastgesteld – 29-11-2012
  Bestemming – zie dataroom

  BIJZONDERHEDEN
  - Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

  - Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering
  daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

  OVERIG
  Zie www.bog-auctions.com

  Het is via Frisia Makelaars mogelijk toegang te verkrijgen tot de dataroom met daarin alle bij ons beschikbare stukken.

  +++

  Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

  Alle media

  Alle afbeeldingen

  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs
  Spoorhaven 15 en 39, 2651 AV, Berkel En Rodenrijs

  Bedrijfstakken in Lansingerland

  In de buurt

  Resultaten

  Er zijn geen resultaten gevonden

  Documenten

  Brochure Download
  Brochure Download

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Voor welke cookies geef je akkoord?

  Meer informatie