Object
Verkocht

Arnold Spoelplein 93, 's-Gravenhage 2553 CG 's-Gravenhage

2553 CG 's-Gravenhage

Omschrijving

TE KOOP
Arnold Spoelplein 93 te 's-Gravenhage.

OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in het winkelgebied Loosduinen. Dit wijkwinkelcentrum is gevestigd in de dorpskern en ligt op steenworp afstand van badplaats Kijkduin. Winkelcentrum Loosduinen heeft een rijk aanbod van winkels zowel food als non-food sector alsmede de openbare bibliotheek, het stadsdeelkantoor en zorggerelateerde bedrijven....

Locatie

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Arnold Spoelplein 93 te 's-Gravenhage.

OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in het winkelgebied Loosduinen. Dit wijkwinkelcentrum is gevestigd in de dorpskern en ligt op steenworp afstand van badplaats Kijkduin. Winkelcentrum Loosduinen heeft een rijk aanbod van winkels zowel food als non-food sector alsmede de openbare bibliotheek, het stadsdeelkantoor en zorggerelateerde bedrijven.

Het gebied kenmerkt zich door een bijzondere mix aan landelijke winkelketens en lokale winkeliers. Naast het supermarktaanbod zijn er veel speciaalzaken met name in de vers sector; waaronder ambachtelijke bakkers en slagers, kaasspeciaalzaken, ijssalons en een poelier. Tevens is het aanbod in non-food zeer divers met juweliers, opticiens, boekenwinkels en meerdere winkels in het mode- en kledingsegment.

Daarnaast is er elke woensdag een markt op het Loodsduinse Hoofdplein.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de directe omgeving van doorgaande weg Lisztstraat.

Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer uitstekend. Voor onderhavige is de opstapplaats voor buslijn 26 en 31 en tram 3 gelegen.

PARKEREN
Het pand beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden. In de directe omgeving is gratis en betaald parkeren mogelijk.

OBJECT
Het betreft een omstreeks 1933 gebouwd pand met de commerciële ruimte in de plint. De winkelruimte heeft een totaal oppervlak van 159 m² b.v.o. geheel op de begane grond gelegen met een frontbreedte van circa 7 meter.

De entree bevindt zich rechts in de voorgevel met aan de linkerzijde 2 lange ramen. Achter de entree bevindt zich direct de winkelruimte met achtergelegen magazijn, pantry en sanitaire voorzieningen.

De winkelruimte is gelegen op een goede zichtlocatie.

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavig object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- Representatief front;
- Pantry;
- Sanitaire voorzieningen;
- Magazijn.

KOOPGEGEVENS
De koopsom bedraagt € 320.000,- kosten koper.

Aanvaarding: in overleg.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Loosduinen
Sectie: G
Nummer: 3344
Appartementsindex: A-1

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom voldoen op rekening van de notaris.

Koopakte
Standaard NVM koopakte BOG.

KOOPVOORWAARDEN
Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Koopvoorwaarden
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 80 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen met het duinwaterbedrijf.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.
2)Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1933
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Arnold Spoelplein 93
Plaats 's-Gravenhage
Land NL
Winkelruimte
Oppervlakte 159 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.