Object
Verkocht

Dekkershoek 21, 's-Gravenhage 2552 DA 's-Gravenhage

2552 DA 's-Gravenhage

Omschrijving

TE KOOP
Dekkershoek 21 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Dekkershoek 21 is gelegen op het bedrijventerrein Dekkershoek, welk bedrijventerrein is gelegen in het Zuidwesten van Den Haag.

BEREIKBAARHEID
Sinds de aanleg van de N211 is het bedrijventerrein uitstekend bereikbaar vanaf het rijkswegennet. Ook het centrum van Den Haag is snel bereikbaar via de Haagweg en de Loosduinseweg. Het...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Dekkershoek 21 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Dekkershoek 21 is gelegen op het bedrijventerrein Dekkershoek, welk bedrijventerrein is gelegen in het Zuidwesten van Den Haag.

BEREIKBAARHEID
Sinds de aanleg van de N211 is het bedrijventerrein uitstekend bereikbaar vanaf het rijkswegennet. Ook het centrum van Den Haag is snel bereikbaar via de Haagweg en de Loosduinseweg. Het openbaar vervoer met diverse halten op enkele minuten loopafstand geeft een goede verbinding met het centrum van Den Haag en de NS-stations.

PARKEREN
Het pand beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden.

OBJECT
Op het bedrijventerrein Dekkershoek is een bedrijfsruimte van ca. 160 m² voor de verkoop beschikbaar. Het pand is puur opslagruimte met een hoogte van tussen de 4,70 - 5,30 meter. De bedrijfsruimte beschikt over een overheaddeur en eigen aansluitingen voor gas, water en elektra.

OPLEVERINGSNIVEAU
Onderhavig object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
-Een bedrijfsvloer met een draagvermogen van ca. 2.500 - 3.000 kg/m²;
-Overheaddeur (scharnierdeur);
-Toilet;
-Pantry;
-Elektrameter;
-Watermeter.

ENERGIELABEL
Bedrijfsgebouwen met een zgn industriefunctie zijn vrijgesteld van het leveren van een Energielabel.

KOOPGEGEVENS
De koopsom bedraagt € 145.000,- kosten koper.

Aanvaarding: in overleg

Gemeente: LOOSDUINEN
Sectie: M
Nummer: 5022 A6
Grond: Eeuwigdurend afgekochte erfpacht (GEEN CANON)

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

VVE
Het betreft een actieve Vereniging van Eigenaren met een bijdrage van € 49,59 per maand.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom voldoen op rekening van de notaris.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 35 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen met het duinwaterbedrijf.

- Verkoper heeft koper op het feit gewezen dat hij niet beschikt over een energielabel. Verkoper en koper zijn nadrukkelijk overeengekomen dat bij de eigendomsoverdracht verkoper geen energielabel aan koper zal overhandigen. Koper vrijwaart verkoper zowel voor als na de juridische levering van de verplichting zo’n certificaat te verzorgen.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.
2)Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1979
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Dekkershoek 21
Plaats 's-Gravenhage
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 160 m²
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.