Woningmarktconsultant / Nieuwbouwspecialist

Woningmarktconsultant / Nieuwbouwspecialist

Regionale deskundigen bij planontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben elkaar de afgelopen jaren in snel tempo opgevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Daarom wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een succesvolle vertaalslag naar de markt steeds belangrijker. In een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces kan de WoningMarktConsultant en/of Nieuwbouwspecialist marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart brengen.

Dieper regionaal inzicht

Voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, bouwers en overheden zijn WoningMarktConsultant en/of Nieuwbowspecialist deskundige gesprekspartners als het gaat om planontwikkelingen op allerlei gebieden. Door hun vele contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal niveau hebben zij een dieper inzicht in de markt. En door hun kennis van de belangen van alle betrokken partijen, de regionale markt en de macro-economische ontwikkelingen vormt hun advies steeds vaker het fundament voor succesvolle woningmarketing. De deskundigheid van de WoningMarktConsultant en/of Nieuwbowspecialist wordt door projectontwikkelaars, overheden en woningbouwverenigingen niet alleen ingezet bij nieuwbouwprojecten, maar zeker ook bij herstructurering en herontwikkeling.

Uw Woningmarktconsultant / Nieuwbouwspecialist

Robert Kuiper Robert Kuiper
Robert Kuiper Robert Kuiper

Vennoot, NVM Makelaar

Rudi van Wechem Rudi van Wechem
Rudi van Wechem Rudi van Wechem

Algemeen Directeur, Vennoot, Woningmarktadviseur