Object
Verkocht

Mauritskade 57, 's-Gravenhage 2514 HG 's-Gravenhage

2514 HG 's-Gravenhage

Omschrijving

TE KOOP
Mauritskade 57 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Mauritskade 57 ligt op de hoek met de Nieuwe Schoolstraat en nabij de hoek met de mooie “Haagsche” winkelstraat de Denneweg. Het pand is herkenbaar door de vermaarde bloemenstal aan de zijgevel van het pand.

BEREIKBAARHEID
Door de centrale ligging is de bereikbaarheid uitstekend te noemen. Per eigen vervoer is het object vanaf...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Mauritskade 57 te 's-Gravenhage

OMGEVINGSFACTOREN
Mauritskade 57 ligt op de hoek met de Nieuwe Schoolstraat en nabij de hoek met de mooie “Haagsche” winkelstraat de Denneweg. Het pand is herkenbaar door de vermaarde bloemenstal aan de zijgevel van het pand.

BEREIKBAARHEID
Door de centrale ligging is de bereikbaarheid uitstekend te noemen. Per eigen vervoer is het object vanaf het
Rijkswegennet (A4, A12, A13) via de Zuid Hollandlaan, Raamweg en Koninginnegracht in enkele minuten te
bereiken. Op loopafstand (op de Koninginnegracht) stoppen tramlijn 1 en 9 die een directe aansluiting hebben op het Centraal Station.

PARKEREN
Op eigen terrein achter het pand zijn een 4-tal parkeerplaatsen aanwezig (2 achter 2). Aan de openbare weg zijn in redelijke
mate betaalde parkeermogelijkheden aanwezig.

OBJECT
Het betreft hier een monumentaal vier-laags kantoorpand met parkeergelegenheid op eigen terrein.

De verhuurbare oppervlakte bedraagt in totaal circa 475 m² kantoorruimte, als volgt verdeeld:

- kelder 1: circa 13,70 m² berging/archief;
- kelder: circa 44,90 m² berging/archief;
- begane grond: circa 105,40 m² kantoor;
- 1e verdieping: circa 115,50 m² kantoor;
- 2e verdieping: circa 98,20 m² kantoor;
- 3e verdieping: circa 97,30 m² kantoor.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object zal in huidige staat worden verkocht, doch is reeds voorzien van:
- nette representatieve entree;
- garderobe op de begane grond;
- marmeren vloer op de begane grond;
- vergaderruimte op begane grond met glazen scheidingen;
- meterkast met eigen nutsvoorzieningen;
- 2 separate kelderruimten apart toegankelijk;
- cv-gasinstallatie met radiatoren;
- achterdeur naar achter-parkeerterrein;
- toilet op de begane grond;
- pantry op de begane grond;
- inbouw spot verlichting op de begane grond;
- kantoor met balkon op 1e verdieping;
- vlaggenmast op 1e verdieping (voorzijde);
- toilet op de 1e verdieping;
- pantry op de 1e verdieping;
- parketvloer op de 1e verdieping;
- up-lighters op de 1e verdieping;
- vaste kastenwand op de 2e verdieping;
- toilet op de 2e verdieping;
- pantry op de 2e verdieping;
- up-lighters op de 2e verdieping;
- tapijt op de 2e verdieping;
- toilet op de 3e verdieping;
- pantry op de 3e verdieping;
- gestuukte wanden en plafond door gehele pand;
- daklichten op de 3e verdieping;
- tapijt op de 3e verdieping;
- automatische deuropeningssysteem;
- databekabeling met patchkast;
- radiator-omkasting op diverse verdiepingen;
- alarminstallatie;
- brandblusvoorzieningen.

BESTEMMINGSPLAN
'Binnenhof e.o.’ vastgesteld d.d. 20-02-2014.
Het object valt onder bestemmingscategorie 'Gemengd-5'.
Het object is bestemd in gebruik te worden genomen als kantoorruimte / dienstverlening etc.

KOOPGEGEVENS
€ 1.385.000,-  k.k.
 
AANVAARDING:
Zo spoedig mogelijk na wilsovereenstemming.
 
Kadastrale gegevens:
Gemeente: ’s-Gravenhage
Sectie: E
Nummer: 3441
Grootte: 1 are en 90 centiare
 
BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.
 
Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.
 
Koopakte
Standaard NVM koopakte BOG.

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Koopvoorwaarden
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

-    Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

-    Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

-    Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
 
-    Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

-    Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

-    Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

-    De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen met het duinwaterbedrijf.

-    Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.
2)Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

-    Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.
 

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding direct
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1875
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Mauritskade 57
Plaats 's-Gravenhage
Land NL
Ligging wijkwinkelcentrumin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 190 m²
Kantoor
Oppervlakte 475 m²
Verdiepingen 4
Voorzieningen te openen ramentoiletpantry
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.