Sprekende Cijfers Kantorenmarkt - 2018

Geschreven door Michael Brands op 30 januari 2018

In 2017 is de situatie op de kantorenmarkt verder verbeterd. De economische groei en de toenemende werkgelegenheid heeft de vraag naar kantoorruimte gestuwd. In veel gebieden zijn de marktverhoudingen tussen vraag en aanbod evenwichtiger geworden. Dit is zichtbaar in een groeiende opname van kantoormeters en een teruglopend aanbod. Keerzijde is dat het aanbod van duurzaam, hoogwaardig vastgoed op gewilde locaties tekort gaat schieten. Voor de komende jaren zien wij een toenemende krapte in de hogere kantorensegmenten. Nederland zal hierdoor
in internationale vestigingsbeslissingen op achterstand komen, met een verzwakte concurrentiepositie tot gevolg. Het verder verbeteren van de kwaliteit van de voorraad door renovatie en door het plegen van nieuwbouw op toekomstbestendige locaties is noodzakelijk om deze trend te kunnen keren.

Sprekende Cijfers Kantorenmarkt - 2018
Michael Brands
Neem contact op met Michael

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Sprekende Cijfers Woningmarkten 2024

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2024

Frisia Makelaars, partner in Dynamis, weet wat er speelt in alle vastgoedmarkten, in alle segmenten en tot op lokaal niveau. Dynamis Research & Consultancy, het datagedreven kenniscentrum...
Sprekende Cijfers Woningmarkten 2023

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2023

Frisia Makelaars, partner in Dynamis, weet wat er speelt in alle vastgoedmarkten, in alle segmenten en tot op lokaal niveau. Dynamis Research & Consultancy, het datagedreven kenniscentrum...
Bekijk overzicht