Sprekende Cijfers Kantorenmarkt - 2018

Sprekende Cijfers Kantorenmarkt - 2018

Geschreven door Michael Brands op 30 januari 2018

In 2017 is de situatie op de kantorenmarkt verder verbeterd. De economische groei en de toenemende werkgelegenheid heeft de vraag naar kantoorruimte gestuwd. In veel gebieden zijn de marktverhoudingen tussen vraag en aanbod evenwichtiger geworden. Dit is zichtbaar in een groeiende opname van kantoormeters en een teruglopend aanbod. Keerzijde is dat het aanbod van duurzaam, hoogwaardig vastgoed op gewilde locaties tekort gaat schieten. Voor de komende jaren zien wij een toenemende krapte in de hogere kantorensegmenten. Nederland zal hierdoor
in internationale vestigingsbeslissingen op achterstand komen, met een verzwakte concurrentiepositie tot gevolg. Het verder verbeteren van de kwaliteit van de voorraad door renovatie en door het plegen van nieuwbouw op toekomstbestendige locaties is noodzakelijk om deze trend te kunnen keren.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie