Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 - 2017 Wassenaar

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 - 2017 Wassenaar

Geschreven door Robert Kuiper op 20 juli 2017

Na een aanbodstijging door de toevoeging van grootschalige nieuwbouw in het voorgaande kwartaal, heeft in het tweede kwartaal van 2017 de dalende trend weer doorgezet. In deze periode is het aantal voor verkoop beschikbare woningen met 2% afgenomen, per 1 juli 2017 staan er nog 327 woningen te koop. De afname heeft alleen bij appartementen en rijwoningen plaatsgevonden, de overige woningtypes kennen juist een toename.

Opvallend is dat van bijna alle type woningen even veel zijn verkocht in dit kwartaal. In totaal zijn er 102 woningen van eigenaar gewisseld, dit is een afname ten opzichte van de voorgaande kwartalen, maar wanneer naar de langjarige verkoopaantallen wordt gekeken kan er worden gesproken over een hoog transactievolume. Wanneer de verkopen worden uitgesplitst naar woninggrootte, gaat het voornamelijk om middelgrote woningen (120 – 200 m²). De mediane looptijd in de gemeente is in een jaar met 17 dagen afgenomen en is nu 62 dagen.

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie