Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 - 2017 Wassenaar

Geschreven door Robert Kuiper op 20 juli 2017

Na een aanbodstijging door de toevoeging van grootschalige nieuwbouw in het voorgaande kwartaal, heeft in het tweede kwartaal van 2017 de dalende trend weer doorgezet. In deze periode is het aantal voor verkoop beschikbare woningen met 2% afgenomen, per 1 juli 2017 staan er nog 327 woningen te koop. De afname heeft alleen bij appartementen en rijwoningen plaatsgevonden, de overige woningtypes kennen juist een toename.

Opvallend is dat van bijna alle type woningen even veel zijn verkocht in dit kwartaal. In totaal zijn er 102 woningen van eigenaar gewisseld, dit is een afname ten opzichte van de voorgaande kwartalen, maar wanneer naar de langjarige verkoopaantallen wordt gekeken kan er worden gesproken over een hoog transactievolume. Wanneer de verkopen worden uitgesplitst naar woninggrootte, gaat het voornamelijk om middelgrote woningen (120 – 200 m²). De mediane looptijd in de gemeente is in een jaar met 17 dagen afgenomen en is nu 62 dagen.

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q2 - 2017 Wassenaar
Robert Kuiper
Neem contact op met Robert

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Sprekende Cijfers Woningmarkten 2023

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2023

Frisia Makelaars, partner in Dynamis, weet wat er speelt in alle vastgoedmarkten, in alle segmenten en tot op lokaal niveau. Dynamis Research & Consultancy, het datagedreven kenniscentrum...
Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2023

Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2023

MKB ervaart grote druk op bedrijfsruimtemarkt in Den Haag. De dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt in de regio Den Haag is in 2022 afgenomen. Het grootste deel van de transacties in de Haagse...
Bekijk overzicht