Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
2584 BP, 's-Gravenhage

Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage

€ 179.000 k.k.

Omschrijving

TE KOOP Keizerstraat 334 te 's-Gravenhage OBJECTOMSCHRIJVING Het betreft een omstreeks 1927 gebouwd pand. Het pand is gerenoveerd, representatief en in goede staat. Thans is de begane grond van circa 20 m² voor verkoop beschikbaar. Achter de entree bevindt zich...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 20 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 179.000 k.k.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1927
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Keizerstraat 334
Plaats 's-Gravenhage
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Wijkwinkelcentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 20 m²
Oppervlakte verkoop vloer 20 m²
Horeca toegestaan ja
Onderhoud
Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

TE KOOP
Keizerstraat 334 te 's-Gravenhage

OBJECTOMSCHRIJVING
Het betreft een omstreeks 1927 gebouwd pand. Het pand is gerenoveerd, representatief en in goede staat.
Thans is de begane grond van circa 20 m² voor verkoop beschikbaar.

Achter de entree bevindt zich direct de horecaruimte voorzien van nieuwe professionele apparatuur en een sanitaire voorziening.

Het pand bevindt zich op een goede locatie voor wandelend en voorbijrijdend publiek.

OMGEVINGSFACTOREN
De bedrijfsruimte is gelegen in het oude centrum van Scheveningen naast de Albert Heijn. In het historisch centrum bevindt zich deze gezellige winkelstraat waar onder andere Etos, Hema, Gall & Gall, Kruidvat en diverse kledingwinkels, speciaalzaken en horecagelegenheden zijn gevestigd.

METRAGE
De totale oppervlakte bedraagt circa 20 m² v.v.o. gelegen op de begane grond.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
- representatieve entree;
- professionele keukenapparatuur;
- moderne sanitaire voorziening;
- CV-installatie;
- luifel.

BESTEMMINGSPLAN
‘Scheveningen Dorp’ vastgesteld d.d. 11-10-2021
Het object valt onder bestemmingscategorie 'Gemengd-1'.
Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: ruimtelijkeplannen.nl.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel A++.
Het Energielabel is geldig tot 16-12-2032.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de nabije omgeving van de doorgaande weg Scheveningseweg, wat voor een prima ontsluiting zorgt richting de snelwegen of de binnenstad van Den Haag.

Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Het spoorwegstation Den Haag Centraal is via tram 1 en bus 22 en 61 in korte tijd te bereiken.

PARKEREN
In de directe omgeving is voldoende betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk.

VERKOOPPRIJS
€ 179.000,- k.k.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: 's-Gravenhage
Sectie: AG
Nummer: 3818 A - 7

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG Appartement.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 90 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijngebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.

1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.

2)Kosten van vervoer en uurloon. Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, splitsingstekening, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage
Keizerstraat 334, 2584 BP, 's-Gravenhage

Bedrijfstakken in 's-Gravenhage (gemeente)

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie