Cursus: ethisch of niet ethisch?

Ethiek is volgens de Van Dale het geheel van morele principes. Het woord 'moreel' wordt in het woordenboek genoemd als een bijvoeglijk naamwoord, gegrond op het innerlijk gevoel van goed en kwaad. Maar wat is goed en wat is kwaad? De letterlijke betekenis van het begrip ethiek verraadt het al. Voor de één is een bepaalde handeling volkomen ethisch verantwoord op basis van het innerlijke gevoel en voor de ander is exact dezelfde handeling een groot kwaad.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Er is mondelinge overeenkomst bereikt tussen verkoper en een particuliere koper. Een kwartier voor het tekenen van de koopovereenkomst ontvangt de verkoopmakelaar een hoger voorstel van een derde partij. Dient de verkopend makelaar dit te communiceren met de verkoper?
  • De verkopend makelaar weet dat in de woning die hij verkoopt een moord is gepleegd. Dient de verkopend makelaar dit te communiceren met de potentiële kopers?
  • Een verkoopmakelaar verkoopt een ouder pand. De koper koopt onder voorbehoud van een bouwtechnische keuring. De koper ontbindt uiteindelijk de overeenkomst omdat er voor € 25.000,= direct noodzakelijke kosten zijn beraamd. Na de ontbinding verkoopt de verkoopmakelaar dezelfde woning aan een derde partij. Deze partij kiest er niet voor om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Dient de verkopend makelaar de uitkomsten van de bouwtechnische keuring te communiceren met de nieuwe koper?


Al gauw waren we het met elkaar eens: over de bovengenoemde casussen zouden we het als groep niet eens worden. Natuurlijk kunnen de details van de bovengenoemde voorbeelden er ook toe doen. Maakt het bijvoorbeeld uit of er slechts € 200,= overboden wordt of € 20.000,= (voorbeeld 1)? Is de moord één week voor het sluiten van de koopovereenkomst gepleegd of is dat al 15 jaar geleden gebeurd (voorbeeld 2)? Heeft de nieuwe koper expliciet gevraagd of er reeds een bouwtechnische keuring is gedaan, of is hier nimmer naar gevraagd (voorbeeld 3)? Ook hierover verschilden de meningen van de aanwezige makelaars nogal. Het innerlijk gevoel van de aanwezige individuen was sterker dan de vrij interpreteerbare kreet die 'ethiek' heet.

Na een dag vol casussen en praktijkvoorbeelden is de conclusie mijns inziens als volgt:

Ethisch verantwoord is het handelen binnen de wettelijke kaders waarbij de belangen van de opdrachtgever hoog in het vaandel staan, maar ook de belangen van de overige betrokkenen niet uit het oog worden verloren. Immers, tevreden betrokkenen kunnen bij een plezierige ervaring dienen als toekomstige ambassadeurs van ons bedrijf.


En zoals een oud gezegde luidt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De oerdegelijke reputatie die door Frisia Makelaars in de afgelopen 90 jaar is opgebouwd op basis van integriteit en transparantie, vormt de basis van het hedendaagse succes. Een lange termijn visie is cruciaal. Deze uitgangspunten nemen wij elke dag weer (on)bewust mee in ons handelen. Daar zijn we tijdens deze cursusdag maar weer eens mooi aan herinnerd!

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
De Mares webinar komt steeds dichterbij!

De Mares webinar komt steeds dichterbij!

De exclusieve Mares Webinar vindt op 10 April plaats . De online bijeenkomst biedt u de kans om uitgebreid geïnformeerd te worden over deze...
Hypotheekrente fors gedaald! Laagste rente 3,3%!

Hypotheekrente fors gedaald! Laagste rente 3,3%!

De hypotheekrente is momenteel erg laag. Dit is een goed moment om een hypotheek af te sluiten of om uw huidige hypotheek over te sluiten. De laagste rente voor 5 jaar vast is momenteel...
Bekijk overzicht