Duurzaamheid valt te taxeren
06-07-2017

Duurzaamheid valt te taxeren

En vrijwel uniek in de markt: we vertalen duurzaamheid ook naar marktwaarde. Zo weet u wat u investeert en waarom.

Duurzaamheid heeft waarde. Maar hoeveel waarde? En wat betekent die waarde voor uw investering en uw winst? Wij maken duurzaamheidswaarde voor u inzichtelijk. In heldere, transparante taxatierapporten.

Duurzaamheid valt te taxeren

Transparante green valuation kan de katalysator zijn voor meer duurzaamheidinvesteringen. Steeds meer ontwikkelaars, beleggers, financiers en huurders hechten waarde aan een duurzaam gebouw. Internationaal zijn ze op het gebied van duurzaamheid veel verder en blijkt keer op keer dat duurzaamheid waarde heeft. Ook in Nederland liggen de huren gemiddeld hoger bij duurzame gebouwen in verhouding tot vergelijkbare, niet-duurzame gebouwen.

Meer inzicht, meer investering

Reden genoeg voor Frisia Makelaars om het effect van duurzaamheid apart inzichtelijk te maken in de waardering. Frisia Makelaars hoopt daarmee niet alleen opdrachtgevers meer inzicht te geven in toegevoegde waarde van duurzaamheid. We proberen eigenaren daarmee om extra duurzaamheidsinvesteringen aan te gaan.

Duidelijkheid over het waarde-effect

Nog maar weinig vastgoedeigenaren gaan over tot echte duurzaamheidinvesteringen. Gelukkig wel steeds meer, zeker bij nieuwbouw, maar over all blijven we ver achter op de spelers in de internationale markt. Wij denken dat het gebrek aan investeringen mede ligt aan onduidelijkheid over het waarde-effect.

Direct en indirect rendement

Het direct zichtbare effect (bijvoorbeeld lagere energielasten) komt vaak terecht bij de huurders, waardoor de eigenaar te weinig inzicht heeft in wat de investeringen hem opleveren. Terwijl duurzaamheid indirect en op langere termijn bewezen waarde heeft. Zo blijven huurders langer zitten in een duurzaam gebouw, is er daardoor minder leegstand en zijn er dus minder kosten. Zolang deze indirecte waarde niet helder voorgerekend wordt, haken veel eigenaren af die met een heldere duurzaamheidstaxatie wellicht wél zouden investeren.

Daarom verdisconteren wij duurzaamheid in de marktwaarde en maken we het waarde-effect inzichtelijk. Zo probeert Frisia Makelaars meer eigenaren tot duurzaamheid te motiveren.

Recente ontwikkeling bij banken

Ook de banken zijn druk doende om duurzaamheid nadrukkelijk bij het verstrekken van financieringen te betrekken. Een goed voorbeeld is Triodos Bank, die een voordeliger rentetarief hanteert bij woningen met duurzaamheidsmaatregelen.

Op verzoek van ABN AMRO is de "Duurzaamheidsparagraaf" inmiddels geïntroduceerd als onderdeel van het taxatierapport voor ABN AMRO. Voor alle nieuwe taxaties is de "Duurzaamheidsparagraaf" een standaard onderdeel en dient dus altijd worden opgenomen.

Zo is bekend dat ook andere banken, waaronder de ING Bank en Rabo Bank met dergelijk initiatieven bezig zijn.

Meer informatie Wilt u meer informatie over onze duurzame taxaties? Neem contact op met 070-3420101 of stuur een e-mail.

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.