Goudstraat 40 , 2718 RC, Zoetermeer

  • B
€ 2.850.000 k.k. / € 130 p/m² p.j.
Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.

Omschrijving

Goudstraat 40 te Zoetermeer OBJECTOMSCHRIJVING Het kantoorpand is rond 1984 gebouwd en er is een gedeelte later aangebouwd. Met een zeer representatieve entree is het mogelijk om een receptie te realiseren en te bemannen. Door de opgang naar de bovengelegen...

Toon meer

Kenmerken

Oppervlakte 1732 m²

Downloads

Goudstraat 40 te Zoetermeer

OBJECTOMSCHRIJVING
Het kantoorpand is rond 1984 gebouwd en er is een gedeelte later aangebouwd.

Met een zeer representatieve entree is het mogelijk om een receptie te realiseren en te bemannen. Door de opgang naar de bovengelegen verdiepingen in het midden van de ruimtes is het mogelijk om op unieke wijze de kantoorruimte in te delen. Tevens beschikt het pand over een personenlift.

Op eigen terrein zijn er 20 parkeerplaatsen beschikbaar.

OMGEVINGSFACTOREN
De goudstraat bevindt zich in het bedrijven-/kantorenterrein Lansinghage in Zoetermeer. Het gebied kenmerkt zich door bekende bedrijven, zoals de Kwikfit, Gamma, Profile en Hans van Wijk Motoren.

METRAGE
De totale oppervlakte van het object bedraagt circa 1.732 m² v.v.o. (conform NEN 2580) en is als volgt verdeeld:
- begane grond: 569 m² v.v.o.;
- 1e verdieping: 598 m²v.v.o.;
- 2e verdieping: 364 m² v.v.o.;
- 3e verdieping: 201 m² v.v.o..

Deelverhuur is mogelijk vanaf 201 m² v.v.o..

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt leeg en bezemschoon opgeleverd, voorzien van o.a.:
- representatieve entree;
- lift;
- te openen ramen;
- airco;
- toiletten;
- pantry.

BESTEMMINGSPLAN
‘Kwadrant/vanTuyll sportpark/Brinkhage/Lansinghage’ vastgesteld d.d. 16-08-2013.
Het object valt onder bestemmingscategorie 'Bedrijventerrein'.
Voor het volledige bestemmingsplan kunt u terecht op: omgevingswet.overheid.nl.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over Energielabel B.
Het Energielabel is geldig tot 11-07-2033.

BEREIKBAARHEID
Door de ligging direct nabij de A-12 (Den Haag - Utrecht) is het pand via de Oostweg, Lansinghagestraat en Platinastraat prima bereikbaar. De busverbinding met het centrum van Zoetermeer zorgt ervoor dat het complex ook op deze wijze goed bereikbaar is.

PARKEREN
Het pand biedt parkeerruimte van circa 20 (motor)voertuigen op voorgelegen parkeerterrein.

HUURPRIJS
€ 130,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJS PARKEERPLAATS
€ 500,- per plaats per jaar te vermeerderen met BTW.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen op voorschotbasis € 40,- per m² per jaar te vermeerderen met BTW. Hiervoor worden de navolgende diensten geleverd:
- Gasgebruik inclusief vastrecht;
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- Waterverbruik inclusief vastrecht.
- Onderhoud en periodieke controle van technische installaties en standleidingen;
- Onderhoud en periodieke controle van hemelwaterafvoer, goten en daken;
- Schoonmaak algemene ruimtes;
- Periodiek onderhoud van E- en W-installaties;
- Periodiek liftonderhoud en jaarlijkse liftkeuring;
- Periodiek onderhoud van riolering en standleidingen;
- Periodieke onderhoud van CV-installatie alsmede het verhelpen van storingen;
- Tuinonderhoud en onderhoud van parkeerterrein, fietsenstalling en bestrating;
- Glasbewassing met een frequentie van 1 keer per 3 maanden.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaren.

OPZEGTERMIJN
12 (twaalf) maanden.

AANVAARDING
In overleg.

HUURBETALING
Per maand vooruit.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan de criteria, zal er een nader overeen te komen percentage ter compensatie van de gederfde BTW worden vastgesteld.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van minimaal 3 (drie) maanden (huur, servicekosten en BTW), afhankelijk van de financiële gegoedheid van de huurder.

HUUROVEREENKOMST
De huurovereenkomst zal worden opgesteld conform de door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 vastgestelde ROZ model Huurovereenkomst KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met aanvullende bepalingen verhuurder.

VERKOOPPRIJS
€ 2.850.000,- k.k.

AANVAARDING
In overleg.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Zegwaard
Sectie: D
Nummer: 1640
Grootte: 505 m²

BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.

KOOPAKTE
Standaard NVM koopakte BOG.

KOOPVOORWAARDEN
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

- Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

- Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

- Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 40 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.

- Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

- Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

- Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

- De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen met het duinwaterbedrijf.

- Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.
2)Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

- Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: eigendomsbewijs, plattegronden, energielabel.

+++

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Toon meer

Algemeen

Vraagprijs € 2.850.000 k.k. / € 130 p/m² p.j.
Servicekosten € 40 per vierkante meters per jaar
Servicekosten BTW belast Ja
Status Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 1984
Bouwvorm Bestaande bouw

Locatie

Adres Goudstraat 40
Plaats Zoetermeer
Provincie Zuid holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Kantoor

Oppervlakte 1732 m²
Oppervlakte in units vanaf 201 m²

Parkeerplaatsen

Niet-overdekt aantal 20
Niet-overdekt prijs 500
Niet-overdekt BTW belast ja

Energie

Energielabel B
Energielabel einddatum 2033-07-11

Onderhoud

Onderhoud binnen Goed
Onderhoud buiten Goed

Bedrijfstakken in

Bedrijfsmatig vastgoed taxeren?

Professionele taxatie van uw bedrijfspand? Ontdek onze deskundige NVM-gecertificeerde taxateurs. Betrouwbare waardebepaling voor uw zakelijke succes. Contacteer ons nu!

Ontdek de kantoorruimte

Goudstraat 40, 2718 RC, Zoetermeer
Goudstraat 40, 2718 RC, Zoetermeer
Goudstraat 40, 2718 RC, Zoetermeer
Bedrijfsmatig vastgoed team

Op zoek naar zakelijk vastgoed? Ontdek ons diverse aanbod! Experts in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Uw ideale zakelijke locatie wacht op u!

Locatie

Goudstraat 40, 2718 RC, Zoetermeer

Schaduwwijzer

Vragen over dit pand?
Maak een afspraak via onze online tool.